Προϊόντα / δείκτες

Δείκτες
Τι είναι η διαπραγμάτευση δεικτών;

Οι δείκτες θεωρούνται ως πλούσιο περιουσιακό στοιχείο για το εμπόριο, διότι σε σύγκριση με άλλα περιουσιακά στοιχεία, δεν χρειάζεται να εξετάζετε τα περιουσιακά στοιχεία μεμονωμένα, θα ασχοληθείτε ταυτόχρονα με ένα καλάθι αποθεμάτων, συνήθως αντιπροσωπεύοντας εταιρείες του ίδιου τομέα. Οι δείκτες συναλλαγών CFDs είναι ο πιο διάσημος τρόπος διαπραγμάτευσης.

Θα πρέπει να ξεκινήσετε τους δείκτες συναλλαγών, τουλάχιστον μία φορά!

Υπάρχουν εκατοντάδες δείκτες σε όλο τον κόσμο, που αντιπροσωπεύουν ομάδες εταιρειών σε εθνικό, περιφερειακό και βιομηχανικό τομέα. Ένας δείκτης είναι ένας έξυπνος τρόπος για να πάτε βαθύτερα σε μια συγκεκριμένη αγορά. Για αρχάριους εμπόρους μπορεί να φαίνεται λίγο συγκεχυμένη στην αρχή, έχοντας πολλές ερωτήσεις, όπως το πώς θα διαχειριστείτε εκατοντάδες εταιρείες που δημιουργούν ένα συγκεκριμένο δείκτη. Πώς θα καταλάβετε ποιες από τις εταιρείες οδηγούν την κατεύθυνση του δείκτη. Λοιπόν, συνήθως οι μεγαλύτερες εταιρείες κεφαλαιοποίησης της αγοράς οδηγούν τον δείκτη.

Βαθύτερη γνώση σε ευκαιρίες σε δείκτες.

Εάν η τιμή του δείκτη ανεβαίνει (ή όχι), αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή όλων των αποθεμάτων που συνθέτουν τον δείκτη πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση, υψηλή (ή όχι). Αυτό σημαίνει ότι η μέση τιμή όλων των αποθεμάτων πηγαίνει προς αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μερικοί από αυτούς μπορεί να ανεβαίνουν, μερικοί όχι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι υπολογισμού της σημασίας και του ρόλου κάθε αποθέματος στη γενική απόδοση του δείκτη στον οποίο ανήκουν.

Indices

Δείκτες σε γραφήματα

Γιατί δείκτες συναλλαγών με Keyfunders;

Εξυπηρετούμε εκατομμύρια εμπόρους που διαπραγματεύονται δείκτες στις πλατφόρμες μας για περισσότερα από 9 χρόνια. Έχουμε αποκτήσει ένα εξαιρετικό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στις συναλλαγές δεικτών λόγω της εμπειρίας και προσαρμόζοντας τις τελευταίες τεχνικές και τεχνολογίες στις συναλλαγές στο Διαδίκτυο. Ακούμε πάντα τις προτάσεις του πελάτη μας να βελτιώσει ή να αλλάξει οποιεσδήποτε πτυχές των υπηρεσιών μας, και εμείς παραμένουμε υπερήφανοι και ισχυροί στην αγορά, λόγω της αναμφισβήτητης ποιότητας των υπηρεσιών συναλλαγών μας.