Σχετικά με / Nομικά έγγραφα

Nομικά έγγραφα

Οροι και Προϋποθέσεις

 

Οροι και Προϋποθέσεις

 

 1. Το προοίμιο αυτών των όρων της υπηρεσίας είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής και μαζί με όλες τις πολιτικές της εταιρείας αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και του Ομίλου

 

Εσείς και κάθε πρόσωπο που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστης» και / ή πελάτη.

 

 1. Με την πρόσβαση, επίσκεψη ή / και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, κάθε πρόσωπο αυτό (στο εξής: «Χρήστης») κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα εκφράζει δεσμευτική συμφωνία όλων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και KeyFunders.

Η ιστοσελίδα ανήκει σε όμιλο εταιρειών.

 

(Εφεξής “ομάδα”), αφενός, και δεσμεύεται να συμμορφωθεί πλήρως με αυτήν. Οποιαδήποτε δραστηριότητα σε, με ή / και μέσω αυτής της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ επιβεβαιώνετε την ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 1. Επιτρέπεται Χρήση: Κάθε χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας  ηλικίας 18 ετών και άνω και νομικά επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τον / την. Ο χρήστης δηλώνει ότι αυτός ή αυτή έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει νομικά δεσμευτικές συμφωνίες. Οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν εμπορική και / ή σειριακή ή / και αυτοματοποιημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Αυτή η τοποθεσία απαγορεύει αυστηρά κάθε χρήση data mining, τη συλλογή δεδομένων, την κλοπή εύρους ζώνης, offline περιήγηση plug-ins και το λογισμικό και / ή να κατεβάσετε και / ή παρτίδα λήψη ή πρόσβαση και κάθε πρόσβαση μέσω οποιουδήποτε λογισμικού εκτός από τα κύρια κοινά και τα επίσημα προγράμματα περιήγησης στο Web.

 

 1. Ο λογαριασμός σας και ο Τραπεζικός Λογαριασμός: Με την παραλαβή της αίτησής σας, θα μπορούν να διενεργούν πιστωτικών ή άλλων ελέγχων, όπως κρίνουμε σκόπιμο, αναφορές από την τράπεζά σας, τον εργοδότη ή οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σας (εάν υπάρχει). πιστωτικών οργανισμών αναφοράς θα καταγράφουν τα στοιχεία της έρευνας, ανεξάρτητα από το αν τα έσοδα της εφαρμογής σας ή όχι. Διατηρούμε το δικαίωμα να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους πίστωσης ανά πάσα στιγμή, ενώ αυτή η συμφωνία είναι σε ισχύ.

 

Α–Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους credit scoring για την αξιολόγηση της αίτησής σας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόφασή μας για το αν θα κάνει δεκτή την αίτηση ή αν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο λογαριασμός σας.

Β-Θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα για τυχόν αλλαγές υλικού σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση σας.

Γ-Σε περίπτωση που η Αίτηση σας γίνει αποδεκτή, θα ανοίξει έναν λογαριασμό για εσάς και να σας παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και τον αριθμό λογαριασμού. Δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τα στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι αυτές οι λεπτομέρειες είναι γνωστές από τρίτους, τότε θα μας ενημερώσετε αμέσως. Θα μας βοηθήσουν στη διερεύνηση τυχόν κατάχρηση του λογαριασμού σας.

Δ- Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσει ή να ελέγξει την ταυτότητα του καθένα χρησιμοποιώντας είτε αναφέροντας τον λογαριασμό σας.

Ε- Επιβεβαιώνετε ότι θα έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να προβεί σε πληρωμές που οφείλονται σε σας σε έναν ενιαίο λογαριασμό για όλα τα ποσά. Μπορούμε (αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να) συμφωνούν να μεταφέρει χρήματα σε διαφορετικούς λογαριασμούς της Τράπεζας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συμφωνήσει να το πράξουν, δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη που έγιναν από εμάς στο ποσό που μεταφέρεται με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό που μεταφέρεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας είναι σωστή.

Τα ποσά που εμφανίζονται στον Λογαριασμό Πελατών μπορούν να περιλαμβάνουν συμφωνημένα ή εθελοντικά επιδόματα και κίνητρα ή οποιαδήποτε άλλα ποσά που δεν κατατίθενται απευθείας από τον Πελάτη ή αποκτηθούν από τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό των καταθεμένων κεφαλαίων (“Μη Καταθετημένα Κεφάλαια”). Σημειώστε ότι εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά ρητά, τα Μη Καταθετημένα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα για άμεση απόσυρση. Επιπλέον, λόγω τεχνικών περιορισμών, τα Μη Καταθετημένα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να καταχωρηθούν στο λογαριασμό του Πελάτη σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, για τον τεχνικό σκοπό να επιτρέπεται το κλείσιμο θέσεων ή ένας χρεωμένος λογαριασμός). ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των κερδών που αποκτήθηκαν εξαιτίας ή εξαιτίας αυτών, δεν είναι κεφάλαια του Πελάτη. Σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η απόσυρση των Μη Καταθετημένων Κεφαλαίων, η Ομάδα έχει το πλήρες δικαίωμα να ζητήσει την ανάκτηση όλων αυτών των κεφαλαίων.

Περαιτέρω Διαθήκες: Εκτός από τα παραπάνω και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα αυτής της ρήτρας, μπορείτε να :

Α-Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι πλήρη και ότι θα μας ενημερώσετε αμέσως εάν αυτά αλλαγή και θα μας δώσει αυτά τα έγγραφα όπως έχουμε ζητήσει για τις εν λόγω αναθεωρημένο τραπεζικού λογαριασμού

Β-Επιβεβαιώστε ότι (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από εμάς) η Τραπεζικού Λογαριασμού αφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στη χώρα σας κύριας κατοικίας

 Γ-Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να μεταβιβάσει οποιαδήποτε χρήματα ή να δεχτεί οποιαδήποτε χρήματα από οποιονδήποτε λογαριασμό, εκτός από τον τραπεζικό λογαριασμό.

Δ- Εκτός από την περίπτωση της απάτης (που δεν περιλαμβάνει την απάτη από τρίτους), δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπέστησαν από εσάς ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας για χρήματα που κατατίθενται ή πιστώνεται στο λογαριασμό σας κατά λάθος από ή μετά την λογαριασμό μας.

Ε-Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσει ή να αναστείλει το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ζ- Αναγνωρίστε ρητά ότι ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό του περιθωρίου που είναι επιτρεπτό ανά πάσα συναλλαγών λόγω της αστάθειας της αγοράς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ή-Πολλαπλοί λογαριασμοί: Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητά στην παρούσα συμφωνία, αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς μαζί μας, κάθε λογαριασμός θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εντελώς ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά σε ένα λογαριασμό (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που έχουν κατατεθεί ως περιθώριο) δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με έναν άλλο λογαριασμό, αν δεν ασκήσει τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία

Κοινή Λογαριασμοί / δικαιούχους: Εάν ένας λογαριασμός ανήκει σε πολλαπλούς χρήστες ή σε μια εταιρεία, εταιρεία, συνεταιρισμό ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο, όλοι οι δικαιούχοι ή οι υπογράφοντες θα πρέπει να εγκρίνουν μια ανάληψη.

 

. Η σύνδεση με αυτήν την ιστοσελίδα: Δημιουργία ή διατήρηση οποιοδήποτε σύνδεσμο από άλλη ιστοσελίδα για οποιαδήποτε σελίδα σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς ο Όμιλος να ενα έχει γραπτή άδεια απαγορεύεται. Για την εμφάνιση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα σε πλαίσια ή με παρόμοια μέσα σε μια άλλη περιοχή, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας απαγορεύεται. Όλες οι επιτρεπόμενες συνδέσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα θα πρέπει να συμμορφώνονται σε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.

 

IP και Πνευματικά Δικαιώματα: Όλα τα κείμενα, τα γραφικά, τους ήχους, τις πληροφορίες, τα σχέδια, τις εφαρμογές, το περιεχόμενο, τους κωδικούς πηγή και τα αρχεία αντικειμενικού κώδικα, και άλλο υλικό που εμφανίζεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή ότι μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα νόμους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή με προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του υλικού αυτού (στο εξής: «πληροφορίες» ή «δεδομένα»). Οι πληροφορίες ανήκουν στον όμιλο και στους προμηθευτές της και δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγκριση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες ή τα υλικά που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή που μπορείτε να κατεβάσετε από αυτό με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια προβολή, εκτέλεση, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή υλικό για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, νόμους περί εμπορικών σημάτων, οι νόμοι της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας, και άλλους νόμους και κανονισμούς.

 

. Ανωτέρα βία: Αν και θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μας σε εύθετο χρόνο θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν μερική ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, λόγω της οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις , συστήματα ή αποτυχία του υπολογιστή, προεπιλογή της αγοράς, την αναστολή, την αποτυχία ή το κλείσιμο, ή η επιβολή ή η αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της ερμηνείας) οποιουδήποτε νόμου ή κυβερνητική ή κανονιστική υποχρέωση και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια μπορεί να υποστείτε ως ως αποτέλεσμα αυτών.

 

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος όρου, οι ακόλουθες εκδηλώσεις θεωρούνται ως περίπτωση ανωτέρας βίας:

 

 1. όπου είναι (κατά τη γνώμη μας) μπορεί να διατηρήσει την ομαλή αγορά ως συνέπεια της εμφύλιας διαμάχης, η τρομοκρατία, απεργίες, εξεγέρσεις ή ρεύματος ή επικοινωνίας αποτυχία
 2. υπερβολική αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

. ανάρτησης, το κλείσιμο ή την εκκαθάριση των υποκείμενων αγορών.

 

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος όρου, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, θα έχει το δικαίωμα να:

 

τροποποιήσει φορές διαπραγμάτευση.

 1. μεταβάλλουν την απαίτηση περιθωρίου.

iii. κλείσει ή να ακυρώσει όλα τα ανοικτά συμβόλαια / θέσεις.

 

 1. Εμπορικά σήματα: Ορισμένα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται ή που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα σήματα κατατεθέντα ή μη, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών του Ομίλου και των θυγατρικών της. Άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα είναι ονομαστικές και μη εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτό επιχορηγήσεις ιστοσελίδας ή θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της ομάδας.

 

 1. Συνδέσεις Ασφάλεια: Είναι δική σας ευθύνη να διατηρεί το λογαριασμό σας σε όλες αυτές τις φορές. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι το απαιτούμενο επίπεδο περιθωρίου είναι στη θέση του. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η ευθύνη αυτή θα αφορά κάθε λογαριασμό ξεχωριστά, εκτός αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς μαζί σας.

 

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί μια σύνδεση (ή όχι στην πραγματικότητα, το εν λόγω πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο πελάτη) θα πρέπει να θεωρείται ότι επιτρέπεται να εισέλθουν στο σύστημα και / ή (ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι) για να δώσει άλλες οδηγίες ή ανακοινώσεις για λογαριασμό της ο Πελάτης ομάδα που αντιπροσωπεύεται από την είσοδο σύμφωνα με τις πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται από τον Όμιλο. Η Ομάδα θα ενεργεί σε τέτοιες οδηγίες, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να λάβει περαιτέρω γραπτές ή άλλη επιβεβαίωση, και, για την αποφυγή αμφιβολιών, οι σχετικές αμοιβές συναλλαγής καθίσταται απαιτητός.

 

 1. Παράνομη χρήση: Απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και ενημερώνονται και να γνωρίζουν το γεγονός ότι εκτός από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και οποιαδήποτε και όλες τις πολιτικές για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, μπορείτε να και αναμένεται να να υπόκεινται σε νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία ή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, κινητών αξιών, φορολογία ή / και του ξεπλύματος χρήματος. Ο Όμιλος δεν ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλο τρόπο παραβιάζει κάποιο νόμο. Εκτός από τις θεραπείες που μπορεί να έχουμε στο νόμο ή στα ίδια κεφάλαια, αν αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάζει τις παραπάνω απαγορεύσεις, μπορεί να λάβει μέτρα που κρίνουν αναγκαία για την θεραπεία ή την πρόληψη της παράβασης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, η άμεση απομάκρυνση των συναφών υλικών ή / και των χρηστών από αυτό το Site. Εμείς θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση ή κλήτευση ζητά ή μαζί μας για να αποκαλύψει την ταυτότητα του καθένα απόσπαση αυτών των υλικών.

 

 1. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι οποιαδήποτε και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή, πλήρη και ενημερωμένη

 

 1. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και κρατήστε πατημένο το αβλαβές του Ομίλου, καθώς και οποιαδήποτε και όλες τις θυγατρικές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους ή / και στελέχη της, κατά ή από κάθε ευθύνη, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, απαιτήσεις, έξοδα κλπ, σε οποιαδήποτε τρόπο συνδέονται με οποιαδήποτε κακή χρήση ή κατάχρηση της θέσης, πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται ή που περιέχονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων ιδίως (αλλά όχι μόνο) οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή / και παραβίαση των οποιονδήποτε νόμο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης ή παράβασης των οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων) και / ή οποιαδήποτε παραβίαση τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις τρίτων

 

 1. Καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

 

Πρέπει να διαβάσετε το Προειδοποίηση κινδύνου και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται σε εσάς σε σχέση με την παρούσα συμφωνία πολύ προσεκτικά. ΜΗΝ υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, εάν είστε αβέβαιοι ως προς τις επιπτώσεις της παρούσας συμφωνίας ή τη φύση των κινδύνων. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή» και την υποβολή του σε απευθείας σύνδεση έντυπο αίτησης για μας, τότε θα είναι αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τα έγγραφα που υποβάλλονται και ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

 

 1. Ο Όμιλος και / ή οποιαδήποτε ή όλες τις θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, πράκτορες, υπαλλήλους, δικηγόρους, διαχειριστές, τραπεζίτες ή / και τα στελέχη της δεν ρυθμίζει και / ή επιβλέπει και / ή επαλήθευση των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων , οι συναλλαγές πληροφορίες, εισαγωγικά, κλπ. Η αποκλειστική ευθύνη και προσπάθεια του Ομίλου είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών και να παρέχει πληροφορίες και άρθρα που κρίνεται χρήσιμη. Ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, ή αλλιώς επιβαρύνεται με τυχόν βλάβες ή / και έξοδα για οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο πρόσωπο, εκτός από την επιστροφή των τελευταίων μηνιαίων τελών (στο βαθμό που τα εν λόγω τέλη πράγματι καταβλήθηκαν στην ομάδα), και σύμφωνα με τους όρους που στο παρόν. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται για την άρνηση της υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο, είτε γενικά, προσωπικές ή συγκεκριμένες. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή / και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους.

 

 1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να είναι, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση του Ομίλου, είναι off-line για τη συντήρηση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και η υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί, προσωρινά ή / και συνεχώς και / ή επ ‘αόριστον, από οποιοδήποτε πρόσωπο σε καμία ευθύνης στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεν εγγυάται ότι θα είστε σε θέση να έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή και τη θέση και δεν κάνει καμία εγγύηση αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ο Όμιλος δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αδυναμία εκτέλεσης εντολών διαπραγμάτευσης, στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων λόγω τεχνικών βλαβών, οι οποίες είναι πέρα ​​από τον έλεγχό της.

 

 1. Ούτε η ομάδα, ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές, οι αντιπρόσωποι, υπάλληλοι και υπάλληλοι του εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, υλικών ή υπηρεσιών που παρέχονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες, τα υλικά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να είναι ξεπερασμένο, και ούτε η ομάδα ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές της κάνει καμία δέσμευση ή αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ελέγξει, να επικυρώσει ή να ενημερώσετε τις εν λόγω πληροφορίες, υλικών ή υπηρεσιών.

 

 Εκτός από όπως ρητά ορίζεται στο παρόν και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία. Όλες οι συναλλαγές, οι επενδύσεις και οι αποφάσεις είναι στη δική σας κρίση και ευθύνη.

 

 1. Ο Όμιλος και / ή οποιαδήποτε ή όλες τις θυγατρικές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους ή / και στελέχη της, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ή θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή τυχόν ιούς που μπορούν να μολύνουν, τον υπολογιστή σας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από ή που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, τη χρήση, ή Μέλη σε αυτή την Ιστοσελίδα, ή τη λήψη σας για κάθε πληροφορία ή υλικό από αυτή την ιστοσελίδα.

 

 1. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο Όμιλος Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, θυγατρικές, οι πράκτορες, τους διαδόχους ή πληρεξούσιοι, ΟΥΤΕ οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, παραγωγή ή τη μετάδοσή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, εκείνων που προκύπτουν από ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΛΕΣ αυτές τις ιστοσελίδες, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

 

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ να παύσει να χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα. ΑΝ ΕΙΣΤΕ εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να λάβετε ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ τέλη που εισπράττει η Ομάδα κατά τον τελευταίο μήνα όσον αφορά τις υπηρεσίες ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΑΡΝΗΣΗ ΩΣ αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης του Ομίλου. ΟΛΕΣ ΟΙ απαιτήσεις κατά του Ομίλου γίνονται εντός 12 μηνών Του περιστατικού ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ακύρωση της παραπάνω δήλωσης, είναι από το πάροχος αυτών των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

 1. Οι άνω δηλώσεις σημαίνουν ότι η ομάδα δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία στις λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει, επίσης, αν πιστεύετε ότι έχετε οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ομάδας θα πρέπει να υποβληθεί χωρίς καθυστέρηση και θα είναι άκυρη εντός 12 μηνών από την πρώτη φορά που ήρθε..

 

 1. Αναθεωρήσεις σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις: Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Όμιλος και οι νομικοί σύμβουλοι έχουν πλήρως το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει, να προσθέσει ή / και να ανακαλέσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, κατά την κρίση της, χωρίς να δώσει στο χρήστη καμία προειδοποίηση. Θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις σας. Ορισμένες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορούν να προστεθούν ή να αντικατασταθούν από νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 26 Οκτωβρίου 2019.

 

 Αυτό σημαίνει ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί ευλόγως να τροποποιείται από καιρό σε καιρό από την ομάδα και εφαρμόζονται σε κάθε χρήστη αμέσως. Ο Όμιλος διατηρεί μια σύνδεση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε κάθε σελίδα στην ιστοσελίδα και να αναφέρει την τελευταία ημερομηνία αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν σχετικά.

 

 1. Επιλογή του νόμου? Αρμοδιότητα: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ εσάς και του Ομίλου στο βαθμό που απαιτείται για την επίλυση οποιαδήποτε ασυνέπεια ή ασάφεια μεταξύ τους. Μια έντυπη έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και στοιχεία που αρχικά δημιουργούνται και διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και κάθε διαφορά που θα προκύψει από αυτή ή σε σχέση με αυτή, ενώπιον των δικαστηρίων που θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την ίδια.

 

24.Διαιτησία: Τα μέρη θα προσπαθήσουν με καλή πίστη για να διαπραγματευτεί μια λύση για οποιαδήποτε αξίωση ή αμφισβήτηση μεταξύ αυτών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Εάν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους του διακανονισμού, κάθε πλευρά μπορεί να υποβάλει τη διαφορά σε εμπιστευτική διαδικασία διαιτησίας από ένα μοναδικό διαιτητή σύμφωνα με τους Κανόνες ICC ΕΕΔ, του οποίου η απόφαση θα είναι οριστική και δεσμευτική. Οι διαδικασίες διαιτησίας θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, σε έναν τόπο που συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη. Χωρίς παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, η ρήτρα αυτή προβλέπει ρητά την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εν λόγω διαδικασία διαιτησίας, και κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας του, που έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω διαδικασία διαιτησίας.

 

 1. Τερματισμός: Εσείς ή μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Εκτός από την απόσυρση των συσσωρευμένων κεφαλαίων, δεν θα δικαιούται καμία θεραπεία για την διακοπή των υπηρεσιών, όλα υπόκεινται στην πολιτική μας WD και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει το σύνολο ή οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

 1. Επιπλέον βοήθεια: Αν δεν καταλαβαίνετε κάποιους από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσει ή σχόλια, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

 

 Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των προτέρων αν μη τι άλλο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι ασαφής, Για εσας.

 

 1. Η δέσμευσή μας για την Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των πληροφοριών, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τις κατάλληλες και εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουμε σε απευθείας σύνδεση. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 1. Ανάθεση σε τρίτους: Ο Όμιλος έχει κάθε δικαίωμα να εκχωρήσει, χορήγηση, μεταβίβαση ή η εκχώρηση σε τρίτο οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων σε σχέση με τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο απολύτως . Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Ομίλου σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να αποδοθεί, εν όλω ή εν μέρει από τον όμιλο, αλλά όχι από το χρήστη. Αυτά τα προνόμια καθώς και οι περιορισμοί της ευθύνης είναι η ομάδα μονόπλευρη προνόμια κάτω από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά το Κόμβο δεν θα ήταν εφικτή χωρίς αυτούς.

 

 1. Απαλλαγή: Ο Όμιλος για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και / ή μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται στο παρόν είναι με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και ένδικων μέσων του Ομίλου, και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το αποκλείουν.

 

 1. Διαχωρισμός: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος θα κριθεί άκυρη ή ανίσχυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει την κατάλληλη δικαιοδοσία, αυτή η διάταξη θα αποκοπεί, και πρέπει κατ ‘ουδένα τρόπο πλημμελή ή θίγει την ισχύ ή / και την εγκυρότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων.

Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ειδικό άρθρο σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κυβερνάται από αρμόδιο δικαστήριο ως μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τότε εφαρμόζεται μόνο στα συγκεκριμένα άρθρα ή διατάξεις και όχι για το σύνολο αυτής της συμφωνίας.

 

 1. Η ελάχιστη κατάθεση είναι 250USD ανά συναλλαγή με πιστωτική κάρτα. Η μέγιστη καταθέση είναι 10000USD ανά συναλλαγή με πιστωτική κάρτα.

 

Οροι και Προϋποθέσεις

 

 • Έχω διαβάσει τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των καταθέσεων και την Πολιτική Αναλήψεων Αποποίηση Κινδύνου και την Πολιτική Γνωστοποίηση Ρίσκου, Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, προστασίας προσωπικών δεδομένων και Πολιτική ανήλικων).
 • Καταλαβαίνω όλους τους όρους και ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με όλες τις πολιτικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ εμένα και του Ομίλου (η «συμφωνία»).
 • Είμαι άνω των 18 ετών και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή και ότι θα ενημερώσει την ομάδα των τυχόν ουσιώδεις αλλαγές.
 • Ο Όμιλος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βεβαιώσει την καταλληλότητα του κάθε προϊόντος για εμένα, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης εμπειρίας ή απόρρητες πληροφορίες.
 • Έχω εγγραφεί πλήρη, ακριβή και αληθή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων διεύθυνση κατοικίας και την ταυτότητά μου.
 • Η ομάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή χωρίς περιορισμό τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία με την ανάρτηση αυτών των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας.

Επιβεβαιώνω ότι έχω την ευκαιρία να το εμπόριο σε μια πλατφόρμα επίδειξης και / ή να διαβάσετε ένα φροντιστήριο και αντιλαμβάνομαι ως συνέπεια πώς να το εμπόριο και τους κινδύνους που εμπλέκονται. Επιπλέον, έχω διαβάσει και κατανοήσει τους κινδύνους που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση Forex, Επιλογές ή / και CFDs ( «διαπραγμάτευσης»).

 

 Συμπληρώνοντας τη εγγραφή, ζητώ και  συμφωνώ να ανοίξω έναν λογαριασμό για τον εαυτό μου και επιβεβαιώσω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πολιτικές ,τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Προοίμιο

 

Ο Όμιλος προσφέρει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της στους πελάτες που δέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με τη χρήση της ιστοσελίδας που επιβεβαιώνουν ρητά ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και συμφωνείτε με αυτούς.

 

 Οι υποχρεώσεις μας υπόκεινται σε οποιαδήποτε όρια ή περιορισμούς που θα μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως, και οποιεσδήποτε νομοθετικές, κανονιστικές, νομικές ή της αγοράς απαιτήσεις

 

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες και σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα θέματα που παρουσιάζονται παρακάτω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας .Πρέπει πρώτα να διαβάσετε και, στη συνέχεια, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, προκειμένου να επωφεληθούν από τις καλύτερες υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος και η συμφωνία. Αν δεν δέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, φροντίστε να μας ενημερώσετε εγγράφως. Αν ο Όμιλος αποφασίσει να προβεί σε τροποποιήσεις αυτές θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και για να κρατήσει διαπραγμάτευση στην ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητηθεί να αποδεχθεί τους νέους όρους.

 

 Για να είναι επιλέξιμη για τη λειτουργία των συναλλαγών σας με την ομάδα σας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να κατανοήσει πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι έχετε τις γνώσεις και την εμπειρία στο εμπόριο και να κατανοήσει τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επαλήθευση αν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις.

 

Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για νομικούς περιορισμούς. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως ότι οι συναλλαγών, επενδύσεων και παρόμοιες δραστηριότητες ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο, σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιούν τα εργαλεία που προσφέρει Όμιλος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι νόμιμη στη χώρα σας για να το πράξουν.

 

Οι χρήστες αν έχουν πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα απαιτούνται να ενημερωθούν σχετικά με τους περιορισμούς και καλείστε δηλώνοντας ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές που δεν προέρχονται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει κανένα νόμο

 

 Μην κάνετε κατάχρηση της άδειας ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς. Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων θα σας χορηγηθεί μια περιορισμένη άδεια, αλλά δεν μπορείτε να αντιγράψετε και να μεταπωλούν τα υλικά που εμφανίζονται στον Όμιλο εταιρειών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από εμάς θα πρέπει να χρησιμοποιουνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου.

 

 Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το κλείσιμο ή την αναστολή του λογαριασμού σας λόγω παραβίασης των όρων των υπηρεσιών και ρητά την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, μπορεί να συνεπάγεται την απώλεια λόγω του κλεισίματος των θέσεων.

 

Μην παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες. Η άδεια που χορηγείται θα τερματιστεί εάν παρατηρήσουμε ότι τα δεδομένα που παρέχετε δεν είναι ακριβής και θα πάψετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι η ομάδα μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας σε κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρονται για online συναλλαγές κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και με ή χωρίς προειδοποίηση και να κλείσετε τη συναλλαγή σας.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η ομάδα ή οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται για απώλεια κερδών ή οποιοδήποτε είδος της βλάβης που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, λόγω της σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας,συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας. Σε κάθε αποδεδειγμένη περίπτωση, η υποχρέωση του Ομίλου περιορίζεται στις τελευταίες μηνιαίες προμήθειες ή κατατεθεί στο λογαριασμό σας.

 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Όλες οι πωλήσεις των προϊόντων είναι τελικές. Τέλη που καταβάλλονται για προϊόντα και υπηρεσίες δεν επιστρέφονται.

 

 

ΟΡΟΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 Ο Όμιλος παρέχει ελκυστικά χαρακτηριστικά ανταμοιβές σε νέους και τακτικούς πελάτες της. Αυτά τα μπόνους περιορίζoνται από το χρόνο και τις συνθήκες που σχετίζονται με τυχόν μπόνους υπόκεινται σε αλλαγές. Για να αποσύρει το μπόνους σας, θα σας ζητηθεί να εκτελέσει ένα όγκο συναλλαγών τουλάχιστον 25 φορές για κάθε μπόνους του 1 $. Το μπόνους μπορεί να ανακληθεί μόνο όταν η ανωτέρω διάταξη έχει πλήρως σεβαστή και πληρούνται. Οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό που υποβλήθηκαν πριν από την ολοκλήρωση των όρων του μπόνους θα ακυρωθεί αμέσως και να αφαιρεθεί από το λογαριασμό.

 

 Οποιαδήποτε ένδειξη απάτης, χειραγώγησης, επιστροφή μετρητών ή άλλες μορφές εξαπάτησης ή παράνομη δραστηριότητα στηρίζεται στην παροχή του bonus θα ακυρώσει το λογαριασμό και τα κέρδη ή τις ζημίες που συλλέγονται. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας έχει υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, ή οποιαδήποτε άλλη χειραγώγηση, ο λογαριασμός σας θα είναι υπό στενή παρακολούθηση. Αν ο λογαριασμός σας είναι υπό διερεύνηση, θα λάβετε μόνο το 10% των ανάληψη των κεφαλαίων σας σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που ξεκίνησε η έρευνα. Ομοίως, δεν υπάρχουν οφέλη συναλλαγών που σας έχουν ανατεθεί θα ισχύει στην περίπτωση της έρευνας. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα λάβετε επιστροφή των χρημάτων σας, ανάλογα με το αποσυρόμενο ποσό που απομένει. Παρακαλώ σημειώστε ότι αν ποτέ έχει διαπιστωθεί ότι κάθε δραστηριότητα στο λογαριασμό σας είναι δόλιο χαρακτήρα μετά την έρευνα, λογαριασμό σας θα είναι μόνιμα παγωμένο και θα σας επιστραφεί το αρχικό κεφάλαιο σας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Της κατά το νόμο να ζητήσει πρόσωπα ΗΠΑ να αγοράζουν και να πωλούν τις επιλογές των βασικών προϊόντων, ακόμη και αν ονομάζονται συμβάσεις «πρόβλεψη», εκτός αν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε CFTC καταχωρημένα ανταλλαγή ή αν νομίμως απαλλάσσεται.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ρομπότ, Algo TRADING, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) και της πλατφόρμας δεν προσυπογράφει καμία ΠΩΛΗΤΕΣ, ούτε είναι κάτοχοι ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αποποίηση ευθυνών. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, έθιμο, ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ \ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ το σκοπό αυτό. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΑ SETFORTH ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ καθένα από τα μέρη αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι στηρίχθηκε σε καμία άλλη ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ότι καμία άλλη ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ αποτέλεσαν τη βάση της ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ. Τον περιορισμό της ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ θυγατρικών και \ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ τρίτο πρόσωπο εξαιτίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας και των συνδεδεμένων ΔΕΝ ΘΑ δικαιούται να ανακτήσει από ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ), ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ έχει ενημερωθεί Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΧΩΡΙΣ παρέκκλιση των ανωτέρω, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ η θυγατρική υπερβαίνει τη συνολική αξία των υπηρεσιών ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ υπό τις οποίες οι ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.

 

Δεν υπάρχει προσωπική αξίωση. Η θυγατρική γνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των αξιωματικών της και των υπαλλήλων της και, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον αυτό, η θυγατρική αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν θα προσβάλει προσωπικά τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τους υπαλλήλους της σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας .

 

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Διορθωτικά μέτρα. Όλα τα ένδικα μέσα, είτε βάσει της παρούσας συμφωνίας ή από το νόμο ή με άλλο τρόπο που παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να είναι σωρευτική και όχι εναλλακτική λύση. Αποζημιούμενα χάνει. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, «απώλεια» σημαίνει και περιλαμβάνει κάθε ευθύνη, απώλεια, ζημία, αξίωση, δαπάνη, κόστος, λεπτή, τέλος, ποινή, υποχρέωση ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που προκύπτουν από οποιαδήποτε και όλες τις δράσεις , κοστούμια, διαδικασίες, απαιτήσεις, εκτιμήσεις, κρίσεις, ανάθεση ή διαιτησίας, μαζί με λογικό κόστος και τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των εύλογων δικηγορικών και άλλα νομικά έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με αυτό.

Κατάθεση και Πολιτική Αναλήψεων

 

Συναλλαγές σε οποιαδήποτε επενδυτική ευκαιρία που μπορεί να δημιουργήσει κέρδος απαιτεί από τους πελάτες του KeyFunders να καταθέσουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Τα κέρδη μπορουν να ανακληθουν από τον online λογαριασμό τους.

 

Οι καταθέσεις και αναλήψεις ρυθμίζονται από την παρούσα πολιτική WD καθώς και από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

 

 

Kαταθέσεις

 

Ο Πελάτης, πρέπει να εκτελεί όλες τις καταθέσεις από μια πηγή (π.χ. μόνο τραπεζικό λογαριασμό). Αν θέλετε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο λογαριασμός είναι στη χώρα διαμονής σας και το όνομά σας. Για να πιστοποιήσει ότι SWIFT επιβεβαίωσης είναι αυθεντικό, θα πρέπει να αποστέλλονται στην KeyFunders να επιβεβαιώσουν την προέλευση των χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Εάν δεν συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική της WD, μπορεί να αποτραπεί από την κατάθεση των χρημάτων μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης / Wire. Εάν δεν συνδεθείτε και να διαπραγματεύονται από τον λογαριασμό σας μέσα σε έξι (6) μήνες («Αδρανής Λογαριασμός»), αδρανής λογαριασμός σας θα υπόκειται σε παρακράτηση του 10% κάθε μήνα (η «Αδρανής Χρέωση»).

 

Αναλήψεις

 

Σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και κανονισμούς AML, οι αναλήψεις πρέπει να εκτελούνται μόνο μέσω του ίδιου τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση των χρημάτων.

 

Εκτός εάν συμφωνούμε διαφορετικά, οι αναλήψεις από τον Λογαριασμό μπορούν να γίνονται μόνο στο ίδιο νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη κατάθεση.

 

Επιπλέον, όταν κάνετε κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων για εμπορικούς σκοπούς με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και περιορισμοί. Τα τέλη θα πρέπει να αφαιρεθούν από το μεταφερόμενο ποσό. Το πρόγραμμα αμοιβών είναι διαθέσιμο στο KeyFunders.

 

Χωρίς παρέκκλιση των ανωτέρω, το KeyFunders μπορεί να εκτελέσει αναλήψεις σε μια διαφορετική μονάδα από εκείνη που χρησιμοποιείται για την κατάθεση, με την επιφύλαξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

 

Επιπλέον, όταν πρόκειται για αναλήψεις, μπορεί να απαιτηθεί πελάτη να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες και έγγραφα.

 

 

 

Αμοιβές υπαναχώρησης

Οι αποσύρσεις θα επιβαρύνονται με χρέωση συναλλαγής από τα ακόλουθα:

50,00 USD / GBP / ευρώ για τραπεζικές μεταφορές. 25,00 USD / GBP / ΕΥΡΩ για πιστωτικές κάρτες συν ένα τέλος επεξεργασίας 10,00 USD / 7,00 EUR / 5,00 GBP; 25,00 USD / GBP / ΕΥΡΩ για ePayments. Μια εισφορά ύψους 10% του ποσού ανάληψης θα χρεωθεί σε οποιαδήποτε απόσυρση από έναν λογαριασμό που δεν έχει εκτελέσει περισσότερους από 200 κύκλους εργασιών ή / και από λογαριασμούς που δεν έχουν επαληθευτεί.

Ελάχιστο ποσό απόσυρσης διά μέσου  ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων είναι 250.00 USD / GBP / ευρώ. Ελάχιστο ποσό απόσυρσης σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδος είναι 100.00 USD / GBP / ευρώ. Σημειώστε ότι αυτές οι επιβαρύνσεις αποκλείει τη χρέωση συναλλαγής που επιβάλλονται. Για παράδειγμα, εάν ένα ελάχιστο των $ 250 είναι να αποσυρθεί από κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα χρεωθείτε με τέλος συναλλαγής των $ 50.

Εξαρτάται από το σύστημα επεξεργασίας ή / και τράπεζας της KeyFunders.

 

 

 

 

Τα ταμεία δεν έχουν κατατεθεί


Κεφάλαια εμφανίζονται σε λογαριασμό πελατών μπορεί να περιλαμβάνει συμφωνηθεί ή εθελοντική μπόνους και τα κίνητρα, ή οποιαδήποτε άλλα ποσά που δεν έχουν κατατεθεί άμεσα από τον Πελάτη ή που έχει αποκτηθεί από τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό των πράγματι κατατεθειμένα κεφάλαια . Παρακαλώ σημειώστε εκτός αν συμφωνηθεί ρητά, μη-καταθέσεις στο Δημόσιο δεν είναι διαθέσιμα για ανάληψη, Μη καταθέσεις χρημάτων μπορεί να ανατεθεί στο λογαριασμό Πελάτη σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, για την τεχνική σκοπό να επιτραπεί το κλείσιμο των θέσεων).

Χωρίς παρέκκλιση από τα ανωτέρω, τα μπόνους που εκδίδεται στον Πελάτη από KeyFunders μπορεί να αποσυρθεί υπόκειται σε εκτέλεση ενός ελάχιστου όγκου συναλλαγών του 25 φορές του ποσου της κατάθεσης συν το μπόνους που εκδόθηκε («Ελάχιστος Ογκος Συναλλαγών«).

 

Αίτηση Απόσυρσης


Για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για ανάληψη, θα πρέπει να:

 • Ανοίξτε ένα αίτημα απόσυρσης από την περιοχή του πελάτη.
 • Εκτύπωση του [withdrawal.pdf] μορφή. Πελάτης θα συνδεθείτε στο λογαριασμό του, μέσω της ιστοσελίδας, κάντε κλικ στην απόσυρση, συμπληρώστε τα στοιχεία και να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης.
 • Εγγραφείτε στην έντυπη μορφή.
 • Όλα τα έγγραφα συμμόρφωσης πρέπει να έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης KeyFunders, προκειμένου να προχωρήσει με την ανάκληση.
 • Όνομα δικαιούχου πρέπει να ταιριάζει με το όνομα του λογαριασμού διαπραγμάτευσης. Αιτήσεις για τη μεταφορά κεφαλαίων προς τρίτους δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ πρέπει να παρακολουθεί το λογαριασμό τακτικά, και να διασφαλίσει ότι το διαθέσιμο περιθώριο ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ πριν από την υποβολή του αιτήματος αυτού.

 

 

Τυπικός χρόνος επεξεργασίας Απόσυρσης


Ο χρόνος που χρειάζεται για να ‘’φτάσουν’’ τα χρήματα  στην πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει χρησιμοποιηθεί για να καταθέσετε χρήματα μπορεί να διαφέρει (συνήθως έως και πέντε εργάσιμες ημέρες). Σημειώστε ότι ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τις αναλήψεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς που οφείλεται στις πρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας που ισχύουν.

 

Το αίτημα γενικά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από KeyFunders μέσα σε 4-7 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ελέγξτε τα στοιχεία σας προσεκτικά πριν από την υποβολή του αιτήματός σας. KeyFunders δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες γίνεται από τον κάτοχο του λογαριασμού. Ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει με πιστωτική κάρτα ή αντίστοιχη τράπεζα ανεξάρτητος.

 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες ή περισσότερο για να προβληματιστούν σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας. Αν δεν έχετε απευθείας πρόσβαση στην πιστωτική σας κάρτα, θα πρέπει να εμφανίζεται στην κατάσταση δίπλα χρέωσης ανάλογα με τον κύκλο χρέωσης της κάρτας σας.

 

Παρακαλώ σημειώστε σαφώς ότι δεν είμαστε δεσμευτεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και ότι οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλονται από τρίτους θα πρέπει να αφαιρείται από την κατάθεση ή την απόσυρση, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Πρόσθετες χρεώσεις: Εάν η τράπεζα λαμβάνει μια ενδιάμεση τράπεζα για την αποστολή / λήψη κεφαλαίων, που μπορεί να επιφέρουν πρόσθετες αμοιβές που χρεώνονται από την ενδιάμεση τράπεζα. Οι επιβαρύνσεις αυτές τοποθετούνται συνήθως για τη μετάδοση του σύρματος για την τράπεζά σας. KeyFunders δεν ασχολούνται με και ούτε έχει τον έλεγχο αυτών των πρόσθετων τελών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες


Για τις καταθέσεις πιστωτικών καρτών, όταν επιλέγετε έναν λογαριασμό σε διαφορετικό νόμισμα από USD (Δολάριο ΗΠΑ), η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί κανονικά σύμφωνα με το ποσό που έχει κατατεθεί και τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Εκτός από την ανταλλάσσονται ποσό μπορεί να ισχύουν κατατεθεί, πρόσθετες χρεώσεις πιστωτικών καρτών (ως αποτέλεσμα, σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρήσετε διαφορές μεταξύ του ποσού της κατάθεσης και το ποσό που χρεώνεται στην πιστωτική σας κάρτα). Οι πελάτες πρέπει να αποδεχθουν αυτές τις μικρές παραλλαγές που μπορεί να συμβούν και δεν θα προσπαθήσει να χρεώσει την πλάτη.

 

Αν έχετε χρησιμοποιήσει μια πιστωτική κάρτα για να καταθέσετε χρήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια πιστωτική κάρτα.

 

Ποσό της απόσυρσης ανά πιστωτική κάρτα είναι επιτρεπτή μόνο σε ένα ίσο ποσό χρημάτων κατατεθεί ανά πιστωτική κάρτα ή λιγότερο. Μεγαλύτερες ποσότητες πρέπει να είναι με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

Νόμισμα


Ο λογαριασμός σας μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά νομίσματα. Αυτά θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

 

Μπορούμε να δεχτούμε τις πληρωμές στο λογαριασμό σε διαφορετικά νομίσματα και όλες τις πληρωμές που οφείλονται σε ή από εμάς και καθαρού υπόλοιπο του λογαριασμού πρέπει να αναφέρεται από εμάς στο αντίστοιχο νόμισμα? Ο λογαριασμός διατηρείται σε δολάρια, ευρώ ή λίρες GB («Νομίσματα βάσης») και οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, θα μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία που υπάρχουν κατά το σημείο της μετατροπής («Ισοτιμία»). αν ο πελάτης στείλει κεφάλαια σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα του λογαριασμού του, θα εφαρμόσει μια συναλλαγματική ισοτιμία.

 

Θα εγκατασταθούν σε γενικές γραμμές τις συναλλαγές ή να εκτελέσετε απαιτείται setoffs και μειώσεις στο σχετικό νόμισμα στο οποίο ο λογαριασμός περιλαμβάνει το νόμισμα αυτό βιβλίο, εκτός από το ότι όταν η ισορροπία νόμισμα είναι ανεπαρκής, μπορούμε να εγκαταστήσουμε συναλλαγές σε οποιοδήποτε νόμισμα, χρησιμοποιώντας την ισοτιμία.

 

 

Πρόσθετες Προϋποθέσεις


Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να είναι εξαντλητική, και οι συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν ανά πάσα στιγμή, λόγω των κανονισμών και των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που, προκειμένου να αποφευχθεί το ξέπλυμα χρήματος. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε και κάθε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, να τροποποιείται κατά καιρούς από KeyFunders, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

Για ερωτήσεις σχετικά με θέματα πολιτικής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.

Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Το KeyFunders δεν ανέχεται τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποστηρίζει την καταπολέμηση των πτωχών χρηστών. Το KeyFunders ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν από την Κοινή Ομάδα Καθοδήγησης για το ξέπλυμα χρημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρες μέλος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), του διακυβερνητικού φορέα που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

 Το KeyFunders έχει τώρα πολιτικές για να αποτρέψει τους ανθρώπους από το ξέπλυμα χρημάτων. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν:

 

Διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες έχουν έγκυρη απόδειξη αναγνώρισης

Τη διατήρηση αρχείων των πληροφοριών αναγνώρισης

Καθορίζοντας ότι οι πελάτες δεν είναι γνωστοί ή ύποπτοι τρομοκράτες ελέγχοντας τα ονόματά τους κατά καταλόγων γνωστών ή ύποπτων τρομοκρατών

Ενημερώνοντας τους πελάτες ότι οι πληροφορίες που παρέχουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους

Παρακολουθώντας προσεκτικά τις χρηματικές συναλλαγές των πελατών

Δεν δέχεται μετρητά, εντολές πληρωμής, συναλλαγές τρίτου μέρους, μεταφορά χρηματιστηριακών συναλλαγών ή μεταφορές Western Union.

 

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμβαίνει όταν τα κεφάλαια που προέρχονται από παράνομη / εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρονται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τρόπον ώστε να φαίνεται ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμες πηγές.

 

Το ξέπλυμα χρημάτων ακολουθεί συνήθως τρία στάδια:

 

Πρώτον, τα ταμειακά διαθέσιμα ή τα ισοδύναμα μετρητών τοποθετούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Δεύτερον, τα χρήματα μεταφέρονται ή μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς (π.χ. λογαριασμούς μελλοντικής εκπλήρωσης) μέσω μιας σειράς χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σχεδιασμένων να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων (π.χ. εκτέλεση συναλλαγών με ελάχιστο ή μηδενικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο ή μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών σε άλλους λογαριασμούς)

Τέλος, τα κεφάλαια επανεισάγονται στην οικονομία, έτσι ώστε τα ταμεία φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμες πηγές (π.χ. κλείσιμο ενός λογαριασμού μελλοντικής εκπλήρωσης και μεταφορά των κεφαλαίων σε έναν τραπεζικό λογαριασμό).

 

 Οι λογαριασμοί συναλλαγών είναι ένα όχημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων ή για την απόκρυψη του πραγματικού κατόχου των κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, ένας λογαριασμός διαπραγμάτευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση οικονομικών συναλλαγών που βοηθούν στην κάλυψη της προέλευσης των κεφαλαίων.

 

 Το KeyFunders κατευθύνει τις αναλήψεις κεφαλαίων πίσω στην αρχική πηγή αποστολής, ως προληπτικό μέτρο.

Η διεθνής καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να συνειδητοποιούν τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκύψουν σε έναν λογαριασμό πελάτη και να εφαρμόσουν πρόγραμμα συμμόρφωσης για την αποτροπή

 

Αυτές οι οδηγίες έχουν εφαρμοστεί για την προστασία της KeyFunders και των πελατών της.

 

“Για ερωτήσεις και υποστήριξη σχετικά με αυτές τις οδηγίες,, επικοινωνήστε μαζί μας [email protected]

Αποποίηση ευθυνών

 

Η KeyFunders προσπαθεί να προσφέρει στους πελάτες της τα καλύτερα εργαλεία για τη διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγικής καθοδήγησης για το ζωντανό εμπορικό περιβάλλον. Το KeyFunders δεν διαχειρίζεται ή δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με τις επενδύσεις.

 

 Η KeyFunders σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με υψηλές κερδοσκοπικές επενδύσεις οι οποίες συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Η διαπραγμάτευση αυτή δεν είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές, οπότε πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως τους κινδύνους πριν από τη διαπραγμάτευση

 

 Αποδέχεστε ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με το KeyFunders ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν είναι:

 1. Εμπορεύονται σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο μετοχών ή επενδύσεων.

Ii. Εύχρηστες επενδύσεις.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Όλες οι επενδύσεις υπόκεινται σε κίνδυνο και ο βαθμός κινδύνου είναι θέμα κρίσης και δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Ii. Η διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων θεωρείται γενικά ότι συνεπάγεται υψηλό βαθμό κινδύνου σε σύγκριση με άλλες συνήθεις μορφές επενδύσεων, όπως τα αναγνωρισμένα συλλογικά συστήματα επενδύσεων και τα χρεόγραφα και τα χρεόγραφα μετοχών.

Iii. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή υπόσχεση ως προς την απόδοση ή την κερδοφορία του Λογαριασμού σας μαζί μας ή τις επενδύσεις σας ή οποιοδήποτε μέρος τους.

Iv. Η αξία των επενδύσεων και των εισοδημάτων που προέρχονται από αυτά μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και δεν είναι εγγυημένη

FOREX, οι επιλογές και οι συμβάσεις για διαφορές (CFD’S) είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες, μεταφέρουν υψηλό επίπεδο κινδύνου και δεν μπορούν να είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Ως εκ τούτου, ο πελάτης δεν πρέπει να εξομοιωθεί με κεφάλαιο που ο πελάτης δεν μπορεί να αποφύγει τη ζημιά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟ MARGIN. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΡΔΗ Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΩΛΕΙΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΣ.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, η KeyFunders ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 

Υπάρχει πιθανότητα να υποστείτε μερική ή ολική απώλεια των επενδυτικών σας κεφαλαίων κατά τη διαπραγμάτευση. Ακόμα κι αν κάνετε τα χρήματα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγορά μπορεί να γυρίσει γρήγορα. Ποτέ μην κάνετε εμπόριο με περισσότερο από ό, τι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε.

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

 

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΒΟΤ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ) ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΚΡΑΤΗΣΕΙ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ.

απορρήτου

Το KeyFunders εκτιμά την ασφάλεια και την ιδιωτική σας ζωή. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι μία από τις κορυφαίες μας προτεραιότητες. Αυτή η πολιτική απορρήτου ορίζει πώς συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας, τι μπορούμε να κάνουμε μαζί της και τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε το απόρρητό σας.

Χρησιμοποιούμε τα μέτρα ασφαλείας και τα συστήματα κρυπτογράφησης, για να βεβαιωθείτε ότι η αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα μας είναι ασφαλής. Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται υπό ασφαλή πρωτόκολλα, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και το Κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει και ‘’φρουρείται’’ από εσάς αυτός ο κωδικός. οι πιθανότητες κάποιας άλλης διαπραγμάτευσης στο όνομά σας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Κρατώντας τον κωδικό ασφαλείας σας: Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε μοιραστεί τον κωδικό πρόσβασης με κανέναν και να θυμάστε ότι το προσωπικό του KeyFunders ποτέ δεν θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης. Αν συμβεί αυτό και κάποιος ισχυρίζεται ότι εργάζεται για το KeyFunders ενημερώστε την εξυπηρέτηση των πελατών μας αμέσως . Διαλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι δύσκολο να παρακολουθήσει και να το αλλάξετε κάθε δύο μήνες. Επίσης, θυμηθείτε να αποσυνδεθείτε αμέσως μόλις σταματήσει το εμπόριο με KeyFunders κάθε φορά που φεύγετε από τον υπολογιστή και μετά από κάθε συνεδρία.

Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές είναι να ανοίξετε ένα λογαριασμό και αυτή η διαδικασία, είναι απλή, και χρειάζεται να εισάγετε κάποια προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα και το επώνυμό σας, e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου. Πρόσθετες λεπτομέρειες, καθώς και απόδειξη της ταυτότητας μπορεί να απαιτείται από εσάς ανά πάσα στιγμή. KeyFunders θα διατηρήσει το απόρρητο όλων των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε, όπως η ηλικία, το επάγγελμα ή την οικογενειακή κατάσταση. Μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχει τα αντίγραφα ταυτότητας, διαβατηρίου και φωτογραφία, σύμφωνα με τις πολιτικές, νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που απαιτούν αυτά τα έγγραφα που πρέπει να παραδοθεί. Επιπλέον, σε κάποια δικαιοδοσία ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλουν οικονομικές πληροφορίες, επενδυτική εμπειρία και την ανοχή κινδύνου, όλα όπως μπορεί να απαιτείται από το νόμο.

Για να έχετε απεριόριστη πρόσβαση στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης και να είναι σε θέση να συναλλάσσονται με ευκολία, μπορεί να απαιτούνται τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από μέρους σας να τους υποβάλουν, αλλά αν δεν το κάνετε, δεν θα είναι σε θέση να ανοίξει το λογαριασμό και το εμπόριο ONLINE. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μας κρατάτε ενήμερους για τα προσωπικά σας δεδομένα, το συντομότερο έτσι ώστε το προφίλ σας θα είναι πάντα ενημερωμένο, και όπως απαιτείται σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο.

Συλλέγουμε τις πληροφορίες για τη διαχείριση και τη λειτουργία των υπηρεσιών, την πρόληψη της απάτης, την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και για το σκοπό της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε. KeyFunders εγγυήσεις πολιτική απορρήτου ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα πωλούνται, ενοικιάζονται ή πωλούνται, και δεν θα αποκαλυφθούν, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις ή για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τις συνδεδεμένες εταιρείες και άλλα πρόσωπα επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών ή με τις τράπεζες και γραφεία συμψηφισμού, προκειμένου να παραδώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές.

Όταν υπάρχει υποψία απάτης ή παραβίαση σχετικά με τις συναλλαγές που εκτελούνται από το χρήστη, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών αναφοράς και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης. Το ίδιο ισχύει και για τις εθνικές και διεθνείς φορείς επιβολής του νόμου και τα δικαστήρια όταν χρειάζεται να λάβουν αυτό το είδος των πληροφοριών, όπως τους νόμους και τους κανονισμούς της ζήτησης. Εκτός από αυτές τις καταστάσεις, ενώ κάνετε εμπόριο με KeyFunders τα προσωπικά σας στοιχεία είναι αρκετά ασφαλής από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, βλάβη, τροποποίηση ή αποκάλυψη, από όλα τα εύλογα μέτρα.

Ανήλικοι και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο δηλώνετε και εκπροσωπείτε ότι είστε άνω των 18 ετών ή τυχόν συμφωνημένος περιορισμός που ισχύει στη χώρα σας για να συμμετάσχετε στις συναλλαγές, όπως ενδεχομένως υπαγορεύει οποιοσδήποτε νόμος που ισχύει για εσάς. Εάν είστε ηλικιωμένος και εισέλθετε κατά λάθος στον ιστότοπο, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και να μας ενημερώσετε έγκαιρα και θα συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για εσάς και τα προσωπικά σας στοιχεία

Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, δεν συλλέγουμε ή διατηρούμε ποτέ πληροφορίες από χρήστες κάτω των 13 ετών και κανένα τμήμα της ιστοσελίδας μας δεν έχει δομηθεί για να προσελκύσει άτομα κάτω των 13 ετών. Εάν ο ιστότοπος συλλέξει ή διατηρήσει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία , Θα συμμορφώνεται με τον νόμο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) και με οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο, υπό την κατάλληλη δικαιοδοσία.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε. Μπορούμε, να σας ενημερώνουμε μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με κάθε ουσιαστική αλλαγή.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε και κάθε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, όπως δύναται να τροποποιείται οποτεδήποτε από το KeyFunders κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Πολιτικές των πελατών

 

πολιτικές των πελατών έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικό σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μεταξύ των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να αποτρέψει την κλοπή ταυτότητας, το ξέπλυμα χρήματος, οικονομική απάτη και τρομοκρατική δραστηριότητα.

 

Το KeyFunders διαθέτει πολιτική απάτης μηδενικής ανοχής και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την πρόληψή της. Οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα θα τεκμηριωθεί και οι σχετικοί λογαριασμοί θα κλείσουν αμέσως. Όλα τα κονδύλια στους λογαριασμούς αυτούς θα κατασχεθούν.

 

Πρόληψη:

 

Το KeyFunders στοχεύει στη διασφάλιση της ακεραιότητας των ευαίσθητων δεδομένων που λαμβάνει, όπως οι πληροφορίες του λογαριασμού σας και οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε, με τη χρήση ποικίλων μέτρων ασφαλείας και ελέγχων απάτης. Η εξασφάλιση των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών απαιτεί την παροχή ορισμένων δεδομένων από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της προτιμώμενης μεθόδου κατάθεσης.

 

Όταν καταθέτετε κεφάλαια, θα απαιτήσουμε τα ακόλουθα έγγραφα

 

Απόδειξη της ταυτότητας

Διεθνές Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα (Μπροστά & πίσω) αναφέροντας το πλήρες όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, την υπογραφή, φωτογραφία, ημερομηνία έκδοσης και έγκυρη ημερομηνία λήξης και γραμμές MRZ.

Το όνομά σας πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα που παρέχεται στην αίτησή σας.

Σάρωσε ή βγάλε φωτογραφία

του διαβατηρίου σας

 

Αποδεικτικό κατοικίας

 

Λογαριασμοί κοινής ωφελείας: Όπως για παράδειγμα (δήλωση φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, σταθερού τηλεφώνου, Internet,) ή Δήλωση της Τράπεζας/ Πιστωτικής Κάρτας- ημερομηνίας εντός των τελευταίων τριών μηνών.

Πιστωτική κάρτα

 

Εάν επιλέξετε να χρηματοδοτήσετε το λογαριασμό συναλλαγών σας με Πιστωτική / Χρεωστική κάρτα

 αντίγραφο των δύο πλευρών αναφέροντας το όνομά σας, την ημερομηνία λήξης, τα τέσσερα τελευταία ψηφία στο μπροστινό μέρος και υπογραφή στο πίσω μέρος.

Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι οι πληρωμές και αναλήψεις γίνονται μόνο προς και από την κάρτα στην κατοχή σας.

Σάρωση ή να τραβήξετε μια φωτογραφία της πιστωτικής σας κάρτας

Βεβαιωθείτε ότι οι 4 γωνίες της κάρτας είναι μέσα στο πλαίσιο)

Για να διατηρηθεί η ασφάλεια της κάρτας σας προτείνουμε να καλύψετε τους αριθμούς στο μπροστινό μέρος της κάρτας σας, εκτός από τα 4 τελευταία ψηφία και τον κωδικό CVV.

DOD

 

Ένα υπογεγραμμένο ιστορικό αγορών των online συναλλαγών DOD σας. Κατεβάστε here

 

Κατάθεση-Τραπεζικό έμβασμα

 

Αν επιλέξετε να μεταφέρετε χρήματα μέσω Τράπεζας

Wire Confirmation.

 

Αν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών μας: [email protected]

 

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης:

 

Σάρωση ή ψηφιακή φωτογραφία

Αντίγραφο σε Χρώμα

Και οι τέσσερις άκρες ορατές

Χρησιμοποιήστε * .jpg, * .jpeg, * .png, * .gif, * .pdf, * .tif, * .tiff, * .doc, * .docx ή * .rt

 

When do I need to provide these documents?

 

Εκτιμούμε πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να μας δώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το συντομότερο μπορείτε, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην επεξεργασία των συναλλαγών σας. Ζητούμε τη λήψη όλων των απαραίτητων εγγράφων πριν προβεί σε συναλλαγές με μετρητά προς όφελός σας.

 

“Κάποιες περιστάσεις μπορεί να απαιτήσουν από εμάς να ζητήσουμε αυτά τα έγγραφα προτού επιτρέψετε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας, όπως καταθέσεις ή συναλλαγές.

 

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν λάβουμε τα απαιτούμενα έγγραφα στο αρχείο, οι εκκρεμείς αναλήψεις σας θα ακυρωθούν και θα πιστωθούν ξανά στον λογαριασμό σας διαπραγμάτευσης. Θα σας ειδοποιήσουμε για μια τέτοια εκδήλωση μέσω του συστήματός μας.

 

 

Πώς μπορώ να σας στείλω αυτά τα έγγραφα;


Παρακαλώ να σαρώσετε τα έγγραφά σας, ή να τραβήξετε μια υψηλή ποιότητα εικόνας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, να αποθηκεύσετε τις εικόνες ως αρχεία JPG, και στείλτε το σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

 

Ή να τα ανεβάσετε από την περιοχή πελατών σας.

 

Πώς μπορώ να ξέρω ότι τα έγγραφα μου είναι ασφαλή μαζί σας;


KeyFunders κατέχει την ασφάλεια των εγγράφων σε ύψιστη προτεραιότητα, και αντιμετωπίζει όλα τα έγγραφα που λαμβάνει με απόλυτο σεβασμό και την εμπιστευτικότητα. Όλα τα αρχεία παίρνουμε προστατεύονται πλήρως με την υψηλότερη δυνατή κρυπτογράφηση επιπέδου σε κάθε βήμα της διαδικασίας αναθεώρησης.

 

 

Σας ευχαριστώμε για τη συνεργασία σας !

 

Οροι και Προϋποθέσεις

 

Οροι και Προϋποθέσεις

 

 1. Το προοίμιο αυτών των όρων της υπηρεσίας είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής και μαζί με όλες τις πολιτικές της εταιρείας αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και του Ομίλου

 

Εσείς και κάθε πρόσωπο που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστης» και / ή πελάτη.

 

 1. Με την πρόσβαση, επίσκεψη ή / και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, κάθε πρόσωπο αυτό (στο εξής: «Χρήστης») κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα εκφράζει δεσμευτική συμφωνία όλων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και KeyFunders.

Η ιστοσελίδα ανήκει σε όμιλο εταιρειών.

 

(Εφεξής “ομάδα”), αφενός, και δεσμεύεται να συμμορφωθεί πλήρως με αυτήν. Οποιαδήποτε δραστηριότητα σε, με ή / και μέσω αυτής της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ επιβεβαιώνετε την ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 1. Επιτρέπεται Χρήση: Κάθε χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας  ηλικίας 18 ετών και άνω και νομικά επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τον / την. Ο χρήστης δηλώνει ότι αυτός ή αυτή έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει νομικά δεσμευτικές συμφωνίες. Οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν εμπορική και / ή σειριακή ή / και αυτοματοποιημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Αυτή η τοποθεσία απαγορεύει αυστηρά κάθε χρήση data mining, τη συλλογή δεδομένων, την κλοπή εύρους ζώνης, offline περιήγηση plug-ins και το λογισμικό και / ή να κατεβάσετε και / ή παρτίδα λήψη ή πρόσβαση και κάθε πρόσβαση μέσω οποιουδήποτε λογισμικού εκτός από τα κύρια κοινά και τα επίσημα προγράμματα περιήγησης στο Web.

 

 1. Ο λογαριασμός σας και ο Τραπεζικός Λογαριασμός: Με την παραλαβή της αίτησής σας, θα μπορούν να διενεργούν πιστωτικών ή άλλων ελέγχων, όπως κρίνουμε σκόπιμο, αναφορές από την τράπεζά σας, τον εργοδότη ή οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σας (εάν υπάρχει). πιστωτικών οργανισμών αναφοράς θα καταγράφουν τα στοιχεία της έρευνας, ανεξάρτητα από το αν τα έσοδα της εφαρμογής σας ή όχι. Διατηρούμε το δικαίωμα να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους πίστωσης ανά πάσα στιγμή, ενώ αυτή η συμφωνία είναι σε ισχύ.

 

Α–Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους credit scoring για την αξιολόγηση της αίτησής σας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόφασή μας για το αν θα κάνει δεκτή την αίτηση ή αν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο λογαριασμός σας.

Β-Θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα για τυχόν αλλαγές υλικού σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση σας.

Γ-Σε περίπτωση που η Αίτηση σας γίνει αποδεκτή, θα ανοίξει έναν λογαριασμό για εσάς και να σας παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και τον αριθμό λογαριασμού. Δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τα στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι αυτές οι λεπτομέρειες είναι γνωστές από τρίτους, τότε θα μας ενημερώσετε αμέσως. Θα μας βοηθήσουν στη διερεύνηση τυχόν κατάχρηση του λογαριασμού σας.

Δ- Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσει ή να ελέγξει την ταυτότητα του καθένα χρησιμοποιώντας είτε αναφέροντας τον λογαριασμό σας.

Ε- Επιβεβαιώνετε ότι θα έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να προβεί σε πληρωμές που οφείλονται σε σας σε έναν ενιαίο λογαριασμό για όλα τα ποσά. Μπορούμε (αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να) συμφωνούν να μεταφέρει χρήματα σε διαφορετικούς λογαριασμούς της Τράπεζας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συμφωνήσει να το πράξουν, δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη που έγιναν από εμάς στο ποσό που μεταφέρεται με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό που μεταφέρεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας είναι σωστή.

Τα ποσά που εμφανίζονται στον Λογαριασμό Πελατών μπορούν να περιλαμβάνουν συμφωνημένα ή εθελοντικά επιδόματα και κίνητρα ή οποιαδήποτε άλλα ποσά που δεν κατατίθενται απευθείας από τον Πελάτη ή αποκτηθούν από τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό των καταθεμένων κεφαλαίων (“Μη Καταθετημένα Κεφάλαια”). Σημειώστε ότι εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά ρητά, τα Μη Καταθετημένα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα για άμεση απόσυρση. Επιπλέον, λόγω τεχνικών περιορισμών, τα Μη Καταθετημένα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να καταχωρηθούν στο λογαριασμό του Πελάτη σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, για τον τεχνικό σκοπό να επιτρέπεται το κλείσιμο θέσεων ή ένας χρεωμένος λογαριασμός). ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των κερδών που αποκτήθηκαν εξαιτίας ή εξαιτίας αυτών, δεν είναι κεφάλαια του Πελάτη. Σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η απόσυρση των Μη Καταθετημένων Κεφαλαίων, η Ομάδα έχει το πλήρες δικαίωμα να ζητήσει την ανάκτηση όλων αυτών των κεφαλαίων.

Περαιτέρω Διαθήκες: Εκτός από τα παραπάνω και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα αυτής της ρήτρας, μπορείτε να :

Α-Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι πλήρη και ότι θα μας ενημερώσετε αμέσως εάν αυτά αλλαγή και θα μας δώσει αυτά τα έγγραφα όπως έχουμε ζητήσει για τις εν λόγω αναθεωρημένο τραπεζικού λογαριασμού

Β-Επιβεβαιώστε ότι (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από εμάς) η Τραπεζικού Λογαριασμού αφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στη χώρα σας κύριας κατοικίας

 Γ-Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να μεταβιβάσει οποιαδήποτε χρήματα ή να δεχτεί οποιαδήποτε χρήματα από οποιονδήποτε λογαριασμό, εκτός από τον τραπεζικό λογαριασμό.

Δ- Εκτός από την περίπτωση της απάτης (που δεν περιλαμβάνει την απάτη από τρίτους), δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπέστησαν από εσάς ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας για χρήματα που κατατίθενται ή πιστώνεται στο λογαριασμό σας κατά λάθος από ή μετά την λογαριασμό μας.

Ε-Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσει ή να αναστείλει το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ζ- Αναγνωρίστε ρητά ότι ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό του περιθωρίου που είναι επιτρεπτό ανά πάσα συναλλαγών λόγω της αστάθειας της αγοράς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ή-Πολλαπλοί λογαριασμοί: Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητά στην παρούσα συμφωνία, αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς μαζί μας, κάθε λογαριασμός θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εντελώς ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά σε ένα λογαριασμό (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που έχουν κατατεθεί ως περιθώριο) δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με έναν άλλο λογαριασμό, αν δεν ασκήσει τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία

Κοινή Λογαριασμοί / δικαιούχους: Εάν ένας λογαριασμός ανήκει σε πολλαπλούς χρήστες ή σε μια εταιρεία, εταιρεία, συνεταιρισμό ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο, όλοι οι δικαιούχοι ή οι υπογράφοντες θα πρέπει να εγκρίνουν μια ανάληψη.

 

. Η σύνδεση με αυτήν την ιστοσελίδα: Δημιουργία ή διατήρηση οποιοδήποτε σύνδεσμο από άλλη ιστοσελίδα για οποιαδήποτε σελίδα σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς ο Όμιλος να ενα έχει γραπτή άδεια απαγορεύεται. Για την εμφάνιση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα σε πλαίσια ή με παρόμοια μέσα σε μια άλλη περιοχή, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας απαγορεύεται. Όλες οι επιτρεπόμενες συνδέσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα θα πρέπει να συμμορφώνονται σε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.

 

IP και Πνευματικά Δικαιώματα: Όλα τα κείμενα, τα γραφικά, τους ήχους, τις πληροφορίες, τα σχέδια, τις εφαρμογές, το περιεχόμενο, τους κωδικούς πηγή και τα αρχεία αντικειμενικού κώδικα, και άλλο υλικό που εμφανίζεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή ότι μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα νόμους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή με προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του υλικού αυτού (στο εξής: «πληροφορίες» ή «δεδομένα»). Οι πληροφορίες ανήκουν στον όμιλο και στους προμηθευτές της και δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγκριση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες ή τα υλικά που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή που μπορείτε να κατεβάσετε από αυτό με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια προβολή, εκτέλεση, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή υλικό για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, νόμους περί εμπορικών σημάτων, οι νόμοι της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας, και άλλους νόμους και κανονισμούς.

 

. Ανωτέρα βία: Αν και θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μας σε εύθετο χρόνο θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν μερική ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, λόγω της οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις , συστήματα ή αποτυχία του υπολογιστή, προεπιλογή της αγοράς, την αναστολή, την αποτυχία ή το κλείσιμο, ή η επιβολή ή η αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της ερμηνείας) οποιουδήποτε νόμου ή κυβερνητική ή κανονιστική υποχρέωση και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια μπορεί να υποστείτε ως ως αποτέλεσμα αυτών.

 

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος όρου, οι ακόλουθες εκδηλώσεις θεωρούνται ως περίπτωση ανωτέρας βίας:

 

 1. όπου είναι (κατά τη γνώμη μας) μπορεί να διατηρήσει την ομαλή αγορά ως συνέπεια της εμφύλιας διαμάχης, η τρομοκρατία, απεργίες, εξεγέρσεις ή ρεύματος ή επικοινωνίας αποτυχία
 2. υπερβολική αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

. ανάρτησης, το κλείσιμο ή την εκκαθάριση των υποκείμενων αγορών.

 

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος όρου, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, θα έχει το δικαίωμα να:

 

τροποποιήσει φορές διαπραγμάτευση.

 1. μεταβάλλουν την απαίτηση περιθωρίου.

iii. κλείσει ή να ακυρώσει όλα τα ανοικτά συμβόλαια / θέσεις.

 

 1. Εμπορικά σήματα: Ορισμένα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται ή που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα σήματα κατατεθέντα ή μη, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών του Ομίλου και των θυγατρικών της. Άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα είναι ονομαστικές και μη εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτό επιχορηγήσεις ιστοσελίδας ή θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της ομάδας.

 

 1. Συνδέσεις Ασφάλεια: Είναι δική σας ευθύνη να διατηρεί το λογαριασμό σας σε όλες αυτές τις φορές. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι το απαιτούμενο επίπεδο περιθωρίου είναι στη θέση του. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η ευθύνη αυτή θα αφορά κάθε λογαριασμό ξεχωριστά, εκτός αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς μαζί σας.

 

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί μια σύνδεση (ή όχι στην πραγματικότητα, το εν λόγω πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο πελάτη) θα πρέπει να θεωρείται ότι επιτρέπεται να εισέλθουν στο σύστημα και / ή (ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι) για να δώσει άλλες οδηγίες ή ανακοινώσεις για λογαριασμό της ο Πελάτης ομάδα που αντιπροσωπεύεται από την είσοδο σύμφωνα με τις πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται από τον Όμιλο. Η Ομάδα θα ενεργεί σε τέτοιες οδηγίες, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να λάβει περαιτέρω γραπτές ή άλλη επιβεβαίωση, και, για την αποφυγή αμφιβολιών, οι σχετικές αμοιβές συναλλαγής καθίσταται απαιτητός.

 

 1. Παράνομη χρήση: Απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και ενημερώνονται και να γνωρίζουν το γεγονός ότι εκτός από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και οποιαδήποτε και όλες τις πολιτικές για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, μπορείτε να και αναμένεται να να υπόκεινται σε νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία ή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, κινητών αξιών, φορολογία ή / και του ξεπλύματος χρήματος. Ο Όμιλος δεν ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλο τρόπο παραβιάζει κάποιο νόμο. Εκτός από τις θεραπείες που μπορεί να έχουμε στο νόμο ή στα ίδια κεφάλαια, αν αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάζει τις παραπάνω απαγορεύσεις, μπορεί να λάβει μέτρα που κρίνουν αναγκαία για την θεραπεία ή την πρόληψη της παράβασης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, η άμεση απομάκρυνση των συναφών υλικών ή / και των χρηστών από αυτό το Site. Εμείς θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση ή κλήτευση ζητά ή μαζί μας για να αποκαλύψει την ταυτότητα του καθένα απόσπαση αυτών των υλικών.

 

 1. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι οποιαδήποτε και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή, πλήρη και ενημερωμένη

 

 1. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και κρατήστε πατημένο το αβλαβές του Ομίλου, καθώς και οποιαδήποτε και όλες τις θυγατρικές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους ή / και στελέχη της, κατά ή από κάθε ευθύνη, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, απαιτήσεις, έξοδα κλπ, σε οποιαδήποτε τρόπο συνδέονται με οποιαδήποτε κακή χρήση ή κατάχρηση της θέσης, πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται ή που περιέχονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων ιδίως (αλλά όχι μόνο) οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή / και παραβίαση των οποιονδήποτε νόμο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης ή παράβασης των οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων) και / ή οποιαδήποτε παραβίαση τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις τρίτων

 

 1. Καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

 

Πρέπει να διαβάσετε το Προειδοποίηση κινδύνου και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται σε εσάς σε σχέση με την παρούσα συμφωνία πολύ προσεκτικά. ΜΗΝ υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, εάν είστε αβέβαιοι ως προς τις επιπτώσεις της παρούσας συμφωνίας ή τη φύση των κινδύνων. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή» και την υποβολή του σε απευθείας σύνδεση έντυπο αίτησης για μας, τότε θα είναι αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τα έγγραφα που υποβάλλονται και ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

 

 1. Ο Όμιλος και / ή οποιαδήποτε ή όλες τις θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, πράκτορες, υπαλλήλους, δικηγόρους, διαχειριστές, τραπεζίτες ή / και τα στελέχη της δεν ρυθμίζει και / ή επιβλέπει και / ή επαλήθευση των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων , οι συναλλαγές πληροφορίες, εισαγωγικά, κλπ. Η αποκλειστική ευθύνη και προσπάθεια του Ομίλου είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών και να παρέχει πληροφορίες και άρθρα που κρίνεται χρήσιμη. Ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, ή αλλιώς επιβαρύνεται με τυχόν βλάβες ή / και έξοδα για οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο πρόσωπο, εκτός από την επιστροφή των τελευταίων μηνιαίων τελών (στο βαθμό που τα εν λόγω τέλη πράγματι καταβλήθηκαν στην ομάδα), και σύμφωνα με τους όρους που στο παρόν. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται για την άρνηση της υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο, είτε γενικά, προσωπικές ή συγκεκριμένες. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή / και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους.

 

 1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να είναι, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση του Ομίλου, είναι off-line για τη συντήρηση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και η υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί, προσωρινά ή / και συνεχώς και / ή επ ‘αόριστον, από οποιοδήποτε πρόσωπο σε καμία ευθύνης στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεν εγγυάται ότι θα είστε σε θέση να έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή και τη θέση και δεν κάνει καμία εγγύηση αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ο Όμιλος δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αδυναμία εκτέλεσης εντολών διαπραγμάτευσης, στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων λόγω τεχνικών βλαβών, οι οποίες είναι πέρα ​​από τον έλεγχό της.

 

 1. Ούτε η ομάδα, ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές, οι αντιπρόσωποι, υπάλληλοι και υπάλληλοι του εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, υλικών ή υπηρεσιών που παρέχονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες, τα υλικά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να είναι ξεπερασμένο, και ούτε η ομάδα ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές της κάνει καμία δέσμευση ή αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ελέγξει, να επικυρώσει ή να ενημερώσετε τις εν λόγω πληροφορίες, υλικών ή υπηρεσιών.

 

 Εκτός από όπως ρητά ορίζεται στο παρόν και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία. Όλες οι συναλλαγές, οι επενδύσεις και οι αποφάσεις είναι στη δική σας κρίση και ευθύνη.

 

 1. Ο Όμιλος και / ή οποιαδήποτε ή όλες τις θυγατρικές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους ή / και στελέχη της, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ή θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή τυχόν ιούς που μπορούν να μολύνουν, τον υπολογιστή σας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από ή που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, τη χρήση, ή Μέλη σε αυτή την Ιστοσελίδα, ή τη λήψη σας για κάθε πληροφορία ή υλικό από αυτή την ιστοσελίδα.

 

 1. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο Όμιλος Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, θυγατρικές, οι πράκτορες, τους διαδόχους ή πληρεξούσιοι, ΟΥΤΕ οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, παραγωγή ή τη μετάδοσή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, εκείνων που προκύπτουν από ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΛΕΣ αυτές τις ιστοσελίδες, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

 

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ να παύσει να χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα. ΑΝ ΕΙΣΤΕ εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να λάβετε ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ τέλη που εισπράττει η Ομάδα κατά τον τελευταίο μήνα όσον αφορά τις υπηρεσίες ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΑΡΝΗΣΗ ΩΣ αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης του Ομίλου. ΟΛΕΣ ΟΙ απαιτήσεις κατά του Ομίλου γίνονται εντός 12 μηνών Του περιστατικού ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ακύρωση της παραπάνω δήλωσης, είναι από το πάροχος αυτών των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

 1. Οι άνω δηλώσεις σημαίνουν ότι η ομάδα δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία στις λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει, επίσης, αν πιστεύετε ότι έχετε οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ομάδας θα πρέπει να υποβληθεί χωρίς καθυστέρηση και θα είναι άκυρη εντός 12 μηνών από την πρώτη φορά που ήρθε..

 

 1. Αναθεωρήσεις σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις: Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Όμιλος και οι νομικοί σύμβουλοι έχουν πλήρως το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει, να προσθέσει ή / και να ανακαλέσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, κατά την κρίση της, χωρίς να δώσει στο χρήστη καμία προειδοποίηση. Θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις σας. Ορισμένες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορούν να προστεθούν ή να αντικατασταθούν από νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 26 Οκτωβρίου 2019.

 

 Αυτό σημαίνει ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί ευλόγως να τροποποιείται από καιρό σε καιρό από την ομάδα και εφαρμόζονται σε κάθε χρήστη αμέσως. Ο Όμιλος διατηρεί μια σύνδεση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε κάθε σελίδα στην ιστοσελίδα και να αναφέρει την τελευταία ημερομηνία αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν σχετικά.

 

 1. Επιλογή του νόμου? Αρμοδιότητα: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ εσάς και του Ομίλου στο βαθμό που απαιτείται για την επίλυση οποιαδήποτε ασυνέπεια ή ασάφεια μεταξύ τους. Μια έντυπη έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και στοιχεία που αρχικά δημιουργούνται και διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και κάθε διαφορά που θα προκύψει από αυτή ή σε σχέση με αυτή, ενώπιον των δικαστηρίων που θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την ίδια.

 

24.Διαιτησία: Τα μέρη θα προσπαθήσουν με καλή πίστη για να διαπραγματευτεί μια λύση για οποιαδήποτε αξίωση ή αμφισβήτηση μεταξύ αυτών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Εάν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους του διακανονισμού, κάθε πλευρά μπορεί να υποβάλει τη διαφορά σε εμπιστευτική διαδικασία διαιτησίας από ένα μοναδικό διαιτητή σύμφωνα με τους Κανόνες ICC ΕΕΔ, του οποίου η απόφαση θα είναι οριστική και δεσμευτική. Οι διαδικασίες διαιτησίας θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, σε έναν τόπο που συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη. Χωρίς παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, η ρήτρα αυτή προβλέπει ρητά την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εν λόγω διαδικασία διαιτησίας, και κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας του, που έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω διαδικασία διαιτησίας.

 

 1. Τερματισμός: Εσείς ή μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Εκτός από την απόσυρση των συσσωρευμένων κεφαλαίων, δεν θα δικαιούται καμία θεραπεία για την διακοπή των υπηρεσιών, όλα υπόκεινται στην πολιτική μας WD και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει το σύνολο ή οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

 1. Επιπλέον βοήθεια: Αν δεν καταλαβαίνετε κάποιους από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσει ή σχόλια, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

 

 Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των προτέρων αν μη τι άλλο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι ασαφής, Για εσας.

 

 1. Η δέσμευσή μας για την Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των πληροφοριών, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τις κατάλληλες και εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουμε σε απευθείας σύνδεση. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 1. Ανάθεση σε τρίτους: Ο Όμιλος έχει κάθε δικαίωμα να εκχωρήσει, χορήγηση, μεταβίβαση ή η εκχώρηση σε τρίτο οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων σε σχέση με τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο απολύτως . Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Ομίλου σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να αποδοθεί, εν όλω ή εν μέρει από τον όμιλο, αλλά όχι από το χρήστη. Αυτά τα προνόμια καθώς και οι περιορισμοί της ευθύνης είναι η ομάδα μονόπλευρη προνόμια κάτω από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά το Κόμβο δεν θα ήταν εφικτή χωρίς αυτούς.

 

 1. Απαλλαγή: Ο Όμιλος για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και / ή μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται στο παρόν είναι με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και ένδικων μέσων του Ομίλου, και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το αποκλείουν.

 

 1. Διαχωρισμός: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος θα κριθεί άκυρη ή ανίσχυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει την κατάλληλη δικαιοδοσία, αυτή η διάταξη θα αποκοπεί, και πρέπει κατ ‘ουδένα τρόπο πλημμελή ή θίγει την ισχύ ή / και την εγκυρότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων.

Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ειδικό άρθρο σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κυβερνάται από αρμόδιο δικαστήριο ως μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τότε εφαρμόζεται μόνο στα συγκεκριμένα άρθρα ή διατάξεις και όχι για το σύνολο αυτής της συμφωνίας.

 

 1. Η ελάχιστη κατάθεση είναι 250USD ανά συναλλαγή με πιστωτική κάρτα. Η μέγιστη καταθέση είναι 10000USD ανά συναλλαγή με πιστωτική κάρτα.

 

Οροι και Προϋποθέσεις

 

 • Έχω διαβάσει τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των καταθέσεων και την Πολιτική Αναλήψεων Αποποίηση Κινδύνου και την Πολιτική Γνωστοποίηση Ρίσκου, Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, προστασίας προσωπικών δεδομένων και Πολιτική ανήλικων).
 • Καταλαβαίνω όλους τους όρους και ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με όλες τις πολιτικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ εμένα και του Ομίλου (η «συμφωνία»).
 • Είμαι άνω των 18 ετών και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή και ότι θα ενημερώσει την ομάδα των τυχόν ουσιώδεις αλλαγές.
 • Ο Όμιλος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βεβαιώσει την καταλληλότητα του κάθε προϊόντος για εμένα, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης εμπειρίας ή απόρρητες πληροφορίες.
 • Έχω εγγραφεί πλήρη, ακριβή και αληθή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων διεύθυνση κατοικίας και την ταυτότητά μου.
 • Η ομάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή χωρίς περιορισμό τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία με την ανάρτηση αυτών των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας.

Επιβεβαιώνω ότι έχω την ευκαιρία να το εμπόριο σε μια πλατφόρμα επίδειξης και / ή να διαβάσετε ένα φροντιστήριο και αντιλαμβάνομαι ως συνέπεια πώς να το εμπόριο και τους κινδύνους που εμπλέκονται. Επιπλέον, έχω διαβάσει και κατανοήσει τους κινδύνους που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση Forex, Επιλογές ή / και CFDs ( «διαπραγμάτευσης»).

 

 Συμπληρώνοντας τη εγγραφή, ζητώ και  συμφωνώ να ανοίξω έναν λογαριασμό για τον εαυτό μου και επιβεβαιώσω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πολιτικές ,τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Προοίμιο

 

Ο Όμιλος προσφέρει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της στους πελάτες που δέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με τη χρήση της ιστοσελίδας που επιβεβαιώνουν ρητά ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και συμφωνείτε με αυτούς.

 

 Οι υποχρεώσεις μας υπόκεινται σε οποιαδήποτε όρια ή περιορισμούς που θα μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως, και οποιεσδήποτε νομοθετικές, κανονιστικές, νομικές ή της αγοράς απαιτήσεις

 

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες και σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα θέματα που παρουσιάζονται παρακάτω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας .Πρέπει πρώτα να διαβάσετε και, στη συνέχεια, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, προκειμένου να επωφεληθούν από τις καλύτερες υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος και η συμφωνία. Αν δεν δέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, φροντίστε να μας ενημερώσετε εγγράφως. Αν ο Όμιλος αποφασίσει να προβεί σε τροποποιήσεις αυτές θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και για να κρατήσει διαπραγμάτευση στην ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητηθεί να αποδεχθεί τους νέους όρους.

 

 Για να είναι επιλέξιμη για τη λειτουργία των συναλλαγών σας με την ομάδα σας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να κατανοήσει πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι έχετε τις γνώσεις και την εμπειρία στο εμπόριο και να κατανοήσει τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επαλήθευση αν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις.

 

Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για νομικούς περιορισμούς. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως ότι οι συναλλαγών, επενδύσεων και παρόμοιες δραστηριότητες ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο, σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιούν τα εργαλεία που προσφέρει Όμιλος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι νόμιμη στη χώρα σας για να το πράξουν.

 

Οι χρήστες αν έχουν πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα απαιτούνται να ενημερωθούν σχετικά με τους περιορισμούς και καλείστε δηλώνοντας ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές που δεν προέρχονται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει κανένα νόμο

 

 Μην κάνετε κατάχρηση της άδειας ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς. Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων θα σας χορηγηθεί μια περιορισμένη άδεια, αλλά δεν μπορείτε να αντιγράψετε και να μεταπωλούν τα υλικά που εμφανίζονται στον Όμιλο εταιρειών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από εμάς θα πρέπει να χρησιμοποιουνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου.

 

 Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το κλείσιμο ή την αναστολή του λογαριασμού σας λόγω παραβίασης των όρων των υπηρεσιών και ρητά την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, μπορεί να συνεπάγεται την απώλεια λόγω του κλεισίματος των θέσεων.

 

Μην παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες. Η άδεια που χορηγείται θα τερματιστεί εάν παρατηρήσουμε ότι τα δεδομένα που παρέχετε δεν είναι ακριβής και θα πάψετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι η ομάδα μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας σε κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρονται για online συναλλαγές κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και με ή χωρίς προειδοποίηση και να κλείσετε τη συναλλαγή σας.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η ομάδα ή οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται για απώλεια κερδών ή οποιοδήποτε είδος της βλάβης που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, λόγω της σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας,συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας. Σε κάθε αποδεδειγμένη περίπτωση, η υποχρέωση του Ομίλου περιορίζεται στις τελευταίες μηνιαίες προμήθειες ή κατατεθεί στο λογαριασμό σας.

 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Όλες οι πωλήσεις των προϊόντων είναι τελικές. Τέλη που καταβάλλονται για προϊόντα και υπηρεσίες δεν επιστρέφονται.

 

 

ΟΡΟΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 Ο Όμιλος παρέχει ελκυστικά χαρακτηριστικά ανταμοιβές σε νέους και τακτικούς πελάτες της. Αυτά τα μπόνους περιορίζoνται από το χρόνο και τις συνθήκες που σχετίζονται με τυχόν μπόνους υπόκεινται σε αλλαγές. Για να αποσύρει το μπόνους σας, θα σας ζητηθεί να εκτελέσει ένα όγκο συναλλαγών τουλάχιστον 25 φορές για κάθε μπόνους του 1 $. Το μπόνους μπορεί να ανακληθεί μόνο όταν η ανωτέρω διάταξη έχει πλήρως σεβαστή και πληρούνται. Οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό που υποβλήθηκαν πριν από την ολοκλήρωση των όρων του μπόνους θα ακυρωθεί αμέσως και να αφαιρεθεί από το λογαριασμό.

 

 Οποιαδήποτε ένδειξη απάτης, χειραγώγησης, επιστροφή μετρητών ή άλλες μορφές εξαπάτησης ή παράνομη δραστηριότητα στηρίζεται στην παροχή του bonus θα ακυρώσει το λογαριασμό και τα κέρδη ή τις ζημίες που συλλέγονται. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας έχει υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, ή οποιαδήποτε άλλη χειραγώγηση, ο λογαριασμός σας θα είναι υπό στενή παρακολούθηση. Αν ο λογαριασμός σας είναι υπό διερεύνηση, θα λάβετε μόνο το 10% των ανάληψη των κεφαλαίων σας σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που ξεκίνησε η έρευνα. Ομοίως, δεν υπάρχουν οφέλη συναλλαγών που σας έχουν ανατεθεί θα ισχύει στην περίπτωση της έρευνας. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα λάβετε επιστροφή των χρημάτων σας, ανάλογα με το αποσυρόμενο ποσό που απομένει. Παρακαλώ σημειώστε ότι αν ποτέ έχει διαπιστωθεί ότι κάθε δραστηριότητα στο λογαριασμό σας είναι δόλιο χαρακτήρα μετά την έρευνα, λογαριασμό σας θα είναι μόνιμα παγωμένο και θα σας επιστραφεί το αρχικό κεφάλαιο σας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Της κατά το νόμο να ζητήσει πρόσωπα ΗΠΑ να αγοράζουν και να πωλούν τις επιλογές των βασικών προϊόντων, ακόμη και αν ονομάζονται συμβάσεις «πρόβλεψη», εκτός αν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε CFTC καταχωρημένα ανταλλαγή ή αν νομίμως απαλλάσσεται.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ρομπότ, Algo TRADING, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) και της πλατφόρμας δεν προσυπογράφει καμία ΠΩΛΗΤΕΣ, ούτε είναι κάτοχοι ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αποποίηση ευθυνών. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, έθιμο, ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ \ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ το σκοπό αυτό. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΑ SETFORTH ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ καθένα από τα μέρη αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι στηρίχθηκε σε καμία άλλη ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ότι καμία άλλη ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ αποτέλεσαν τη βάση της ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ. Τον περιορισμό της ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ θυγατρικών και \ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ τρίτο πρόσωπο εξαιτίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας και των συνδεδεμένων ΔΕΝ ΘΑ δικαιούται να ανακτήσει από ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ), ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ έχει ενημερωθεί Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΧΩΡΙΣ παρέκκλιση των ανωτέρω, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ η θυγατρική υπερβαίνει τη συνολική αξία των υπηρεσιών ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ υπό τις οποίες οι ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.

 

Δεν υπάρχει προσωπική αξίωση. Η θυγατρική γνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των αξιωματικών της και των υπαλλήλων της και, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον αυτό, η θυγατρική αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν θα προσβάλει προσωπικά τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τους υπαλλήλους της σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας .

 

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Διορθωτικά μέτρα. Όλα τα ένδικα μέσα, είτε βάσει της παρούσας συμφωνίας ή από το νόμο ή με άλλο τρόπο που παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να είναι σωρευτική και όχι εναλλακτική λύση. Αποζημιούμενα χάνει. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, «απώλεια» σημαίνει και περιλαμβάνει κάθε ευθύνη, απώλεια, ζημία, αξίωση, δαπάνη, κόστος, λεπτή, τέλος, ποινή, υποχρέωση ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που προκύπτουν από οποιαδήποτε και όλες τις δράσεις , κοστούμια, διαδικασίες, απαιτήσεις, εκτιμήσεις, κρίσεις, ανάθεση ή διαιτησίας, μαζί με λογικό κόστος και τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των εύλογων δικηγορικών και άλλα νομικά έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με αυτό.

Κατάθεση και Πολιτική Αναλήψεων

 

Συναλλαγές σε οποιαδήποτε επενδυτική ευκαιρία που μπορεί να δημιουργήσει κέρδος απαιτεί από τους πελάτες του KeyFunders να καταθέσουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Τα κέρδη μπορουν να ανακληθουν από τον online λογαριασμό τους.

 

Οι καταθέσεις και αναλήψεις ρυθμίζονται από την παρούσα πολιτική WD καθώς και από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

 

 

Kαταθέσεις

 

Ο Πελάτης, πρέπει να εκτελεί όλες τις καταθέσεις από μια πηγή (π.χ. μόνο τραπεζικό λογαριασμό). Αν θέλετε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο λογαριασμός είναι στη χώρα διαμονής σας και το όνομά σας. Για να πιστοποιήσει ότι SWIFT επιβεβαίωσης είναι αυθεντικό, θα πρέπει να αποστέλλονται στην KeyFunders να επιβεβαιώσουν την προέλευση των χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Εάν δεν συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική της WD, μπορεί να αποτραπεί από την κατάθεση των χρημάτων μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης / Wire. Εάν δεν συνδεθείτε και να διαπραγματεύονται από τον λογαριασμό σας μέσα σε έξι (6) μήνες («Αδρανής Λογαριασμός»), αδρανής λογαριασμός σας θα υπόκειται σε παρακράτηση του 10% κάθε μήνα (η «Αδρανής Χρέωση»).

 

Αναλήψεις

 

Σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και κανονισμούς AML, οι αναλήψεις πρέπει να εκτελούνται μόνο μέσω του ίδιου τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση των χρημάτων.

 

Εκτός εάν συμφωνούμε διαφορετικά, οι αναλήψεις από τον Λογαριασμό μπορούν να γίνονται μόνο στο ίδιο νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη κατάθεση.

 

Επιπλέον, όταν κάνετε κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων για εμπορικούς σκοπούς με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και περιορισμοί. Τα τέλη θα πρέπει να αφαιρεθούν από το μεταφερόμενο ποσό. Το πρόγραμμα αμοιβών είναι διαθέσιμο στο KeyFunders.

 

Χωρίς παρέκκλιση των ανωτέρω, το KeyFunders μπορεί να εκτελέσει αναλήψεις σε μια διαφορετική μονάδα από εκείνη που χρησιμοποιείται για την κατάθεση, με την επιφύλαξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

 

Επιπλέον, όταν πρόκειται για αναλήψεις, μπορεί να απαιτηθεί πελάτη να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες και έγγραφα.

 

 

 

Αμοιβές υπαναχώρησης

Οι αποσύρσεις θα επιβαρύνονται με χρέωση συναλλαγής από τα ακόλουθα:

50,00 USD / GBP / ευρώ για τραπεζικές μεταφορές. 25,00 USD / GBP / ΕΥΡΩ για πιστωτικές κάρτες συν ένα τέλος επεξεργασίας 10,00 USD / 7,00 EUR / 5,00 GBP; 25,00 USD / GBP / ΕΥΡΩ για ePayments. Μια εισφορά ύψους 10% του ποσού ανάληψης θα χρεωθεί σε οποιαδήποτε απόσυρση από έναν λογαριασμό που δεν έχει εκτελέσει περισσότερους από 200 κύκλους εργασιών ή / και από λογαριασμούς που δεν έχουν επαληθευτεί.

Ελάχιστο ποσό απόσυρσης διά μέσου  ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων είναι 250.00 USD / GBP / ευρώ. Ελάχιστο ποσό απόσυρσης σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδος είναι 100.00 USD / GBP / ευρώ. Σημειώστε ότι αυτές οι επιβαρύνσεις αποκλείει τη χρέωση συναλλαγής που επιβάλλονται. Για παράδειγμα, εάν ένα ελάχιστο των $ 250 είναι να αποσυρθεί από κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα χρεωθείτε με τέλος συναλλαγής των $ 50.

Εξαρτάται από το σύστημα επεξεργασίας ή / και τράπεζας της KeyFunders.

 

 

 

 

Τα ταμεία δεν έχουν κατατεθεί


Κεφάλαια εμφανίζονται σε λογαριασμό πελατών μπορεί να περιλαμβάνει συμφωνηθεί ή εθελοντική μπόνους και τα κίνητρα, ή οποιαδήποτε άλλα ποσά που δεν έχουν κατατεθεί άμεσα από τον Πελάτη ή που έχει αποκτηθεί από τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό των πράγματι κατατεθειμένα κεφάλαια . Παρακαλώ σημειώστε εκτός αν συμφωνηθεί ρητά, μη-καταθέσεις στο Δημόσιο δεν είναι διαθέσιμα για ανάληψη, Μη καταθέσεις χρημάτων μπορεί να ανατεθεί στο λογαριασμό Πελάτη σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, για την τεχνική σκοπό να επιτραπεί το κλείσιμο των θέσεων).

Χωρίς παρέκκλιση από τα ανωτέρω, τα μπόνους που εκδίδεται στον Πελάτη από KeyFunders μπορεί να αποσυρθεί υπόκειται σε εκτέλεση ενός ελάχιστου όγκου συναλλαγών του 25 φορές του ποσου της κατάθεσης συν το μπόνους που εκδόθηκε («Ελάχιστος Ογκος Συναλλαγών«).

 

Αίτηση Απόσυρσης


Για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για ανάληψη, θα πρέπει να:

 • Ανοίξτε ένα αίτημα απόσυρσης από την περιοχή του πελάτη.
 • Εκτύπωση του [withdrawal.pdf] μορφή. Πελάτης θα συνδεθείτε στο λογαριασμό του, μέσω της ιστοσελίδας, κάντε κλικ στην απόσυρση, συμπληρώστε τα στοιχεία και να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης.
 • Εγγραφείτε στην έντυπη μορφή.
 • Όλα τα έγγραφα συμμόρφωσης πρέπει να έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης KeyFunders, προκειμένου να προχωρήσει με την ανάκληση.
 • Όνομα δικαιούχου πρέπει να ταιριάζει με το όνομα του λογαριασμού διαπραγμάτευσης. Αιτήσεις για τη μεταφορά κεφαλαίων προς τρίτους δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ πρέπει να παρακολουθεί το λογαριασμό τακτικά, και να διασφαλίσει ότι το διαθέσιμο περιθώριο ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ πριν από την υποβολή του αιτήματος αυτού.

 

 

Τυπικός χρόνος επεξεργασίας Απόσυρσης


Ο χρόνος που χρειάζεται για να ‘’φτάσουν’’ τα χρήματα  στην πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει χρησιμοποιηθεί για να καταθέσετε χρήματα μπορεί να διαφέρει (συνήθως έως και πέντε εργάσιμες ημέρες). Σημειώστε ότι ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τις αναλήψεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς που οφείλεται στις πρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας που ισχύουν.

 

Το αίτημα γενικά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από KeyFunders μέσα σε 4-7 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ελέγξτε τα στοιχεία σας προσεκτικά πριν από την υποβολή του αιτήματός σας. KeyFunders δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες γίνεται από τον κάτοχο του λογαριασμού. Ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει με πιστωτική κάρτα ή αντίστοιχη τράπεζα ανεξάρτητος.

 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες ή περισσότερο για να προβληματιστούν σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας. Αν δεν έχετε απευθείας πρόσβαση στην πιστωτική σας κάρτα, θα πρέπει να εμφανίζεται στην κατάσταση δίπλα χρέωσης ανάλογα με τον κύκλο χρέωσης της κάρτας σας.

 

Παρακαλώ σημειώστε σαφώς ότι δεν είμαστε δεσμευτεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και ότι οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλονται από τρίτους θα πρέπει να αφαιρείται από την κατάθεση ή την απόσυρση, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Πρόσθετες χρεώσεις: Εάν η τράπεζα λαμβάνει μια ενδιάμεση τράπεζα για την αποστολή / λήψη κεφαλαίων, που μπορεί να επιφέρουν πρόσθετες αμοιβές που χρεώνονται από την ενδιάμεση τράπεζα. Οι επιβαρύνσεις αυτές τοποθετούνται συνήθως για τη μετάδοση του σύρματος για την τράπεζά σας. KeyFunders δεν ασχολούνται με και ούτε έχει τον έλεγχο αυτών των πρόσθετων τελών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες


Για τις καταθέσεις πιστωτικών καρτών, όταν επιλέγετε έναν λογαριασμό σε διαφορετικό νόμισμα από USD (Δολάριο ΗΠΑ), η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί κανονικά σύμφωνα με το ποσό που έχει κατατεθεί και τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Εκτός από την ανταλλάσσονται ποσό μπορεί να ισχύουν κατατεθεί, πρόσθετες χρεώσεις πιστωτικών καρτών (ως αποτέλεσμα, σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρήσετε διαφορές μεταξύ του ποσού της κατάθεσης και το ποσό που χρεώνεται στην πιστωτική σας κάρτα). Οι πελάτες πρέπει να αποδεχθουν αυτές τις μικρές παραλλαγές που μπορεί να συμβούν και δεν θα προσπαθήσει να χρεώσει την πλάτη.

 

Αν έχετε χρησιμοποιήσει μια πιστωτική κάρτα για να καταθέσετε χρήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια πιστωτική κάρτα.

 

Ποσό της απόσυρσης ανά πιστωτική κάρτα είναι επιτρεπτή μόνο σε ένα ίσο ποσό χρημάτων κατατεθεί ανά πιστωτική κάρτα ή λιγότερο. Μεγαλύτερες ποσότητες πρέπει να είναι με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

Νόμισμα


Ο λογαριασμός σας μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά νομίσματα. Αυτά θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

 

Μπορούμε να δεχτούμε τις πληρωμές στο λογαριασμό σε διαφορετικά νομίσματα και όλες τις πληρωμές που οφείλονται σε ή από εμάς και καθαρού υπόλοιπο του λογαριασμού πρέπει να αναφέρεται από εμάς στο αντίστοιχο νόμισμα? Ο λογαριασμός διατηρείται σε δολάρια, ευρώ ή λίρες GB («Νομίσματα βάσης») και οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, θα μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία που υπάρχουν κατά το σημείο της μετατροπής («Ισοτιμία»). αν ο πελάτης στείλει κεφάλαια σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα του λογαριασμού του, θα εφαρμόσει μια συναλλαγματική ισοτιμία.

 

Θα εγκατασταθούν σε γενικές γραμμές τις συναλλαγές ή να εκτελέσετε απαιτείται setoffs και μειώσεις στο σχετικό νόμισμα στο οποίο ο λογαριασμός περιλαμβάνει το νόμισμα αυτό βιβλίο, εκτός από το ότι όταν η ισορροπία νόμισμα είναι ανεπαρκής, μπορούμε να εγκαταστήσουμε συναλλαγές σε οποιοδήποτε νόμισμα, χρησιμοποιώντας την ισοτιμία.

 

 

Πρόσθετες Προϋποθέσεις


Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να είναι εξαντλητική, και οι συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν ανά πάσα στιγμή, λόγω των κανονισμών και των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που, προκειμένου να αποφευχθεί το ξέπλυμα χρήματος. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε και κάθε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, να τροποποιείται κατά καιρούς από KeyFunders, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

Για ερωτήσεις σχετικά με θέματα πολιτικής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.

Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Το KeyFunders δεν ανέχεται τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποστηρίζει την καταπολέμηση των πτωχών χρηστών. Το KeyFunders ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν από την Κοινή Ομάδα Καθοδήγησης για το ξέπλυμα χρημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρες μέλος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), του διακυβερνητικού φορέα που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

 Το KeyFunders έχει τώρα πολιτικές για να αποτρέψει τους ανθρώπους από το ξέπλυμα χρημάτων. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν:

 

Διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες έχουν έγκυρη απόδειξη αναγνώρισης

Τη διατήρηση αρχείων των πληροφοριών αναγνώρισης

Καθορίζοντας ότι οι πελάτες δεν είναι γνωστοί ή ύποπτοι τρομοκράτες ελέγχοντας τα ονόματά τους κατά καταλόγων γνωστών ή ύποπτων τρομοκρατών

Ενημερώνοντας τους πελάτες ότι οι πληροφορίες που παρέχουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους

Παρακολουθώντας προσεκτικά τις χρηματικές συναλλαγές των πελατών

Δεν δέχεται μετρητά, εντολές πληρωμής, συναλλαγές τρίτου μέρους, μεταφορά χρηματιστηριακών συναλλαγών ή μεταφορές Western Union.

 

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμβαίνει όταν τα κεφάλαια που προέρχονται από παράνομη / εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρονται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τρόπον ώστε να φαίνεται ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμες πηγές.

 

Το ξέπλυμα χρημάτων ακολουθεί συνήθως τρία στάδια:

 

Πρώτον, τα ταμειακά διαθέσιμα ή τα ισοδύναμα μετρητών τοποθετούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Δεύτερον, τα χρήματα μεταφέρονται ή μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς (π.χ. λογαριασμούς μελλοντικής εκπλήρωσης) μέσω μιας σειράς χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σχεδιασμένων να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων (π.χ. εκτέλεση συναλλαγών με ελάχιστο ή μηδενικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο ή μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών σε άλλους λογαριασμούς)

Τέλος, τα κεφάλαια επανεισάγονται στην οικονομία, έτσι ώστε τα ταμεία φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμες πηγές (π.χ. κλείσιμο ενός λογαριασμού μελλοντικής εκπλήρωσης και μεταφορά των κεφαλαίων σε έναν τραπεζικό λογαριασμό).

 

 Οι λογαριασμοί συναλλαγών είναι ένα όχημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων ή για την απόκρυψη του πραγματικού κατόχου των κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, ένας λογαριασμός διαπραγμάτευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση οικονομικών συναλλαγών που βοηθούν στην κάλυψη της προέλευσης των κεφαλαίων.

 

 Το KeyFunders κατευθύνει τις αναλήψεις κεφαλαίων πίσω στην αρχική πηγή αποστολής, ως προληπτικό μέτρο.

Η διεθνής καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να συνειδητοποιούν τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκύψουν σε έναν λογαριασμό πελάτη και να εφαρμόσουν πρόγραμμα συμμόρφωσης για την αποτροπή

 

Αυτές οι οδηγίες έχουν εφαρμοστεί για την προστασία της KeyFunders και των πελατών της.

 

“Για ερωτήσεις και υποστήριξη σχετικά με αυτές τις οδηγίες,, επικοινωνήστε μαζί μας [email protected]

Αποποίηση ευθυνών

 

Η KeyFunders προσπαθεί να προσφέρει στους πελάτες της τα καλύτερα εργαλεία για τη διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγικής καθοδήγησης για το ζωντανό εμπορικό περιβάλλον. Το KeyFunders δεν διαχειρίζεται ή δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με τις επενδύσεις.

 

 Η KeyFunders σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με υψηλές κερδοσκοπικές επενδύσεις οι οποίες συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Η διαπραγμάτευση αυτή δεν είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές, οπότε πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως τους κινδύνους πριν από τη διαπραγμάτευση

 

 Αποδέχεστε ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με το KeyFunders ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν είναι:

 1. Εμπορεύονται σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο μετοχών ή επενδύσεων.

Ii. Εύχρηστες επενδύσεις.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Όλες οι επενδύσεις υπόκεινται σε κίνδυνο και ο βαθμός κινδύνου είναι θέμα κρίσης και δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Ii. Η διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων θεωρείται γενικά ότι συνεπάγεται υψηλό βαθμό κινδύνου σε σύγκριση με άλλες συνήθεις μορφές επενδύσεων, όπως τα αναγνωρισμένα συλλογικά συστήματα επενδύσεων και τα χρεόγραφα και τα χρεόγραφα μετοχών.

Iii. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή υπόσχεση ως προς την απόδοση ή την κερδοφορία του Λογαριασμού σας μαζί μας ή τις επενδύσεις σας ή οποιοδήποτε μέρος τους.

Iv. Η αξία των επενδύσεων και των εισοδημάτων που προέρχονται από αυτά μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και δεν είναι εγγυημένη

FOREX, οι επιλογές και οι συμβάσεις για διαφορές (CFD’S) είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες, μεταφέρουν υψηλό επίπεδο κινδύνου και δεν μπορούν να είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Ως εκ τούτου, ο πελάτης δεν πρέπει να εξομοιωθεί με κεφάλαιο που ο πελάτης δεν μπορεί να αποφύγει τη ζημιά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟ MARGIN. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΡΔΗ Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΩΛΕΙΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΣ.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, η KeyFunders ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 

Υπάρχει πιθανότητα να υποστείτε μερική ή ολική απώλεια των επενδυτικών σας κεφαλαίων κατά τη διαπραγμάτευση. Ακόμα κι αν κάνετε τα χρήματα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγορά μπορεί να γυρίσει γρήγορα. Ποτέ μην κάνετε εμπόριο με περισσότερο από ό, τι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε.

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

 

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΒΟΤ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ) ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΚΡΑΤΗΣΕΙ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ.

Privacy Policy

 

Το KeyFunders εκτιμά την ασφάλεια και την ιδιωτική σας ζωή. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι μία από τις κορυφαίες μας προτεραιότητες. Αυτή η πολιτική απορρήτου ορίζει πώς συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας, τι μπορούμε να κάνουμε μαζί της και τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε το απόρρητό σας.

 

Χρησιμοποιούμε τα μέτρα ασφαλείας και τα συστήματα κρυπτογράφησης, για να βεβαιωθείτε ότι η αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα μας είναι ασφαλής. Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται υπό ασφαλή πρωτόκολλα, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και το Κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει και ‘’φρουρείται’’ από εσάς αυτός ο κωδικός. οι πιθανότητες κάποιας άλλης διαπραγμάτευσης στο όνομά σας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

 

Κρατώντας τον κωδικό ασφαλείας σας: Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε μοιραστεί τον κωδικό πρόσβασης με κανέναν και να θυμάστε ότι το προσωπικό του KeyFunders ποτέ δεν θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης. Αν συμβεί αυτό και κάποιος ισχυρίζεται ότι εργάζεται για το KeyFunders ενημερώστε την εξυπηρέτηση των πελατών μας αμέσως . Διαλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι δύσκολο να παρακολουθήσει και να το αλλάξετε κάθε δύο μήνες. Επίσης, θυμηθείτε να αποσυνδεθείτε αμέσως μόλις σταματήσει το εμπόριο με KeyFunders κάθε φορά που φεύγετε από τον υπολογιστή και μετά από κάθε συνεδρία.

 

Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές είναι να ανοίξετε ένα λογαριασμό και αυτή η διαδικασία, είναι απλή, και χρειάζεται να εισάγετε κάποια προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα και το επώνυμό σας, e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου. Πρόσθετες λεπτομέρειες, καθώς και απόδειξη της ταυτότητας μπορεί να απαιτείται από εσάς ανά πάσα στιγμή. KeyFunders θα διατηρήσει το απόρρητο όλων των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε, όπως η ηλικία, το επάγγελμα ή την οικογενειακή κατάσταση. Μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχει τα αντίγραφα ταυτότητας, διαβατηρίου και φωτογραφία, σύμφωνα με τις πολιτικές, νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που απαιτούν αυτά τα έγγραφα που πρέπει να παραδοθεί. Επιπλέον, σε κάποια δικαιοδοσία ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλουν οικονομικές πληροφορίες, επενδυτική εμπειρία και την ανοχή κινδύνου, όλα όπως μπορεί να απαιτείται από το νόμο.

Για να έχετε απεριόριστη πρόσβαση στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης και να είναι σε θέση να συναλλάσσονται με ευκολία, μπορεί να απαιτούνται τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από μέρους σας να τους υποβάλουν, αλλά αν δεν το κάνετε, δεν θα είναι σε θέση να ανοίξει το λογαριασμό και το εμπόριο ONLINE. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μας κρατάτε ενήμερους για τα προσωπικά σας δεδομένα, το συντομότερο έτσι ώστε το προφίλ σας θα είναι πάντα ενημερωμένο, και όπως απαιτείται σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο.

 

Συλλέγουμε τις πληροφορίες για τη διαχείριση και τη λειτουργία των υπηρεσιών, την πρόληψη της απάτης, την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και για το σκοπό της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε. KeyFunders εγγυήσεις πολιτική απορρήτου ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα πωλούνται, ενοικιάζονται ή πωλούνται, και δεν θα αποκαλυφθούν, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις ή για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τις συνδεδεμένες εταιρείες και άλλα πρόσωπα επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών ή με τις τράπεζες και γραφεία συμψηφισμού, προκειμένου να παραδώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές.

 

Όταν υπάρχει υποψία απάτης ή παραβίαση σχετικά με τις συναλλαγές που εκτελούνται από το χρήστη, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών αναφοράς και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης. Το ίδιο ισχύει και για τις εθνικές και διεθνείς φορείς επιβολής του νόμου και τα δικαστήρια όταν χρειάζεται να λάβουν αυτό το είδος των πληροφοριών, όπως τους νόμους και τους κανονισμούς της ζήτησης. Εκτός από αυτές τις καταστάσεις, ενώ κάνετε εμπόριο με KeyFunders τα προσωπικά σας στοιχεία είναι αρκετά ασφαλής από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, βλάβη, τροποποίηση ή αποκάλυψη, από όλα τα εύλογα μέτρα.

 

Ανήλικοι και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο δηλώνετε και εκπροσωπείτε ότι είστε άνω των 18 ετών ή τυχόν συμφωνημένος περιορισμός που ισχύει στη χώρα σας για να συμμετάσχετε στις συναλλαγές, όπως ενδεχομένως υπαγορεύει οποιοσδήποτε νόμος που ισχύει για εσάς. Εάν είστε ηλικιωμένος και εισέλθετε κατά λάθος στον ιστότοπο, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και να μας ενημερώσετε έγκαιρα και θα συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για εσάς και τα προσωπικά σας στοιχεία

 

Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, δεν συλλέγουμε ή διατηρούμε ποτέ πληροφορίες από χρήστες κάτω των 13 ετών και κανένα τμήμα της ιστοσελίδας μας δεν έχει δομηθεί για να προσελκύσει άτομα κάτω των 13 ετών. Εάν ο ιστότοπος συλλέξει ή διατηρήσει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία , Θα συμμορφώνεται με τον νόμο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) και με οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο, υπό την κατάλληλη δικαιοδοσία.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αυτή η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε. Μπορούμε, να σας ενημερώνουμε μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με κάθε ουσιαστική αλλαγή.

 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε και κάθε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, όπως δύναται να τροποποιείται οποτεδήποτε από το KeyFunders κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Πολιτικές των πελατών

 

πολιτικές των πελατών έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικό σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μεταξύ των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να αποτρέψει την κλοπή ταυτότητας, το ξέπλυμα χρήματος, οικονομική απάτη και τρομοκρατική δραστηριότητα.

 

Το KeyFunders διαθέτει πολιτική απάτης μηδενικής ανοχής και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την πρόληψή της. Οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα θα τεκμηριωθεί και οι σχετικοί λογαριασμοί θα κλείσουν αμέσως. Όλα τα κονδύλια στους λογαριασμούς αυτούς θα κατασχεθούν.

 

Πρόληψη:

 

Το KeyFunders στοχεύει στη διασφάλιση της ακεραιότητας των ευαίσθητων δεδομένων που λαμβάνει, όπως οι πληροφορίες του λογαριασμού σας και οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε, με τη χρήση ποικίλων μέτρων ασφαλείας και ελέγχων απάτης. Η εξασφάλιση των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών απαιτεί την παροχή ορισμένων δεδομένων από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της προτιμώμενης μεθόδου κατάθεσης.

 

Όταν καταθέτετε κεφάλαια, θα απαιτήσουμε τα ακόλουθα έγγραφα

 

Απόδειξη της ταυτότητας

Διεθνές Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα (Μπροστά & πίσω) αναφέροντας το πλήρες όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, την υπογραφή, φωτογραφία, ημερομηνία έκδοσης και έγκυρη ημερομηνία λήξης και γραμμές MRZ.

Το όνομά σας πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα που παρέχεται στην αίτησή σας.

Σάρωσε ή βγάλε φωτογραφία

του διαβατηρίου σας

 

Αποδεικτικό κατοικίας

 

Λογαριασμοί κοινής ωφελείας: Όπως για παράδειγμα (δήλωση φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, σταθερού τηλεφώνου, Internet,) ή Δήλωση της Τράπεζας/ Πιστωτικής Κάρτας- ημερομηνίας εντός των τελευταίων τριών μηνών.

Πιστωτική κάρτα

 

Εάν επιλέξετε να χρηματοδοτήσετε το λογαριασμό συναλλαγών σας με Πιστωτική / Χρεωστική κάρτα

 αντίγραφο των δύο πλευρών αναφέροντας το όνομά σας, την ημερομηνία λήξης, τα τέσσερα τελευταία ψηφία στο μπροστινό μέρος και υπογραφή στο πίσω μέρος.

Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι οι πληρωμές και αναλήψεις γίνονται μόνο προς και από την κάρτα στην κατοχή σας.

Σάρωση ή να τραβήξετε μια φωτογραφία της πιστωτικής σας κάρτας

Βεβαιωθείτε ότι οι 4 γωνίες της κάρτας είναι μέσα στο πλαίσιο)

Για να διατηρηθεί η ασφάλεια της κάρτας σας προτείνουμε να καλύψετε τους αριθμούς στο μπροστινό μέρος της κάρτας σας, εκτός από τα 4 τελευταία ψηφία και τον κωδικό CVV.

DOD

 

Ένα υπογεγραμμένο ιστορικό αγορών των online συναλλαγών DOD σας. Κατεβάστε here

 

Κατάθεση-Τραπεζικό έμβασμα

 

Αν επιλέξετε να μεταφέρετε χρήματα μέσω Τράπεζας

Wire Confirmation.

 

Αν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών μας: [email protected]

 

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης:

 

Σάρωση ή ψηφιακή φωτογραφία

Αντίγραφο σε Χρώμα

Και οι τέσσερις άκρες ορατές

Χρησιμοποιήστε * .jpg, * .jpeg, * .png, * .gif, * .pdf, * .tif, * .tiff, * .doc, * .docx ή * .rt

 

When do I need to provide these documents?

 

Εκτιμούμε πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να μας δώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το συντομότερο μπορείτε, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην επεξεργασία των συναλλαγών σας. Ζητούμε τη λήψη όλων των απαραίτητων εγγράφων πριν προβεί σε συναλλαγές με μετρητά προς όφελός σας.

 

“Κάποιες περιστάσεις μπορεί να απαιτήσουν από εμάς να ζητήσουμε αυτά τα έγγραφα προτού επιτρέψετε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας, όπως καταθέσεις ή συναλλαγές.

 

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν λάβουμε τα απαιτούμενα έγγραφα στο αρχείο, οι εκκρεμείς αναλήψεις σας θα ακυρωθούν και θα πιστωθούν ξανά στον λογαριασμό σας διαπραγμάτευσης. Θα σας ειδοποιήσουμε για μια τέτοια εκδήλωση μέσω του συστήματός μας.

 

 

Πώς μπορώ να σας στείλω αυτά τα έγγραφα;


Παρακαλώ να σαρώσετε τα έγγραφά σας, ή να τραβήξετε μια υψηλή ποιότητα εικόνας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, να αποθηκεύσετε τις εικόνες ως αρχεία JPG, και στείλτε το σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

 

Ή να τα ανεβάσετε από την περιοχή πελατών σας.

 

Πώς μπορώ να ξέρω ότι τα έγγραφα μου είναι ασφαλή μαζί σας;


KeyFunders κατέχει την ασφάλεια των εγγράφων σε ύψιστη προτεραιότητα, και αντιμετωπίζει όλα τα έγγραφα που λαμβάνει με απόλυτο σεβασμό και την εμπιστευτικότητα. Όλα τα αρχεία παίρνουμε προστατεύονται πλήρως με την υψηλότερη δυνατή κρυπτογράφηση επιπέδου σε κάθε βήμα της διαδικασίας αναθεώρησης.

 

 

Σας ευχαριστώμε για τη συνεργασία σας !